БЮДЖЕТ освітньої галузі міста 2020

1. Бюджетні запити
1.Керівництво і управління у сфері освіта у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах (КБП 0160)
2.Надання дошкільної освіти (КБП 1010)
3.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КБП 1020)
4.Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (КБП 1030)
5.Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (КБП 1070)
6.Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (КБП 1090)
7.Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (КБП 1110)
8.Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами) (КБП 1120)
9.Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (КБП 1150)
10.Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (КБП 1161)
11.Інші програми та заходи у сфері освіти (КБП 1162)
12.Забезпечення діяльності бібліотек (КБП 4030)
13.Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (КБП 4082)
14.Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення (КБП 7321)
15.Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян (КБП 3036)
16.Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (1170)
17.Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (3033)
3. Паспорти бюджетних програм
1.Надання дошкільної освіти (1010)
2.Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) (1020)
3.Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (1030)
4.Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти(1050)
5.Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми(1090)
6.Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти(1110)
7.Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти(1120)
8.Методичне забезпечення діяльності закладів освіти(1150)
9.Забезпеченн дільності інших закладів у сфері освіти(1161)
10.Інші програми та заходи у сфері освіти(1162)
11.Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів(1170)
12.Забезпечення діяльності бібліотек(4030)
13.Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва(4082)
14.Керівництво і управління у сфері освіта у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах(0160)
15.Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення (7321)
16.Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій(7363)
17.Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян(3036)
18.Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян(3033)
19.Інші субвенції з місцевого бюджету(9770)
4. Виконання паспортів бюджетних програм, результат оцінки ефективності

 

1.Надання дошкільної освіти (1010)
2.Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) (1020)
3.Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (1030)
4.Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти(1050)
5.Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми(1090)
6.Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти(1110)
7.Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти(1120)
8.Методичне забезпечення діяльності закладів освіти(1150)
9.Забезпеченн дільності інших закладів у сфері освіти(1161)
10.Інші програми та заходи у сфері освіти(1162)
11.Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів(1170)
12.Забезпечення діяльності бібліотек(4030)
13.Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва(4082)
14.Керівництво і управління у сфері освіта у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах(0160)
15.Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення (7321)
16.Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій(7363)
17.Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян(3036)
18.Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян(3033)
19.Інші субвенції з місцевого бюджету(9770)
5. Фінансова звітність

6. Інформація про освоєння коштів