Напрями діяльності соціального педагога і практичного психолога та їхні функції в інклюзивній освіті

Напрями діяльності соціального педагога і практичного психолога та їхні функції в інклюзивній освіті.Що таке психологічна служба, які завдання і функції вона виконує, яку документацію необхідно вести соціальним педагогам і практичним психологам? Усі ці теми були порушені Ольгою Флярковською, начальницею відділу психологічного супроводу та соціально-педагогічної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», доценткою кафедри державної служби та менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, к.п.н.

У системі освіти діє психологічна служба, положення про яку затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи.

Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам. Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами.

За своїм статусом практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти належать до педагогічних працівників (стаття 76 ЗУ «Про освіту»)

У Положенні про психологічну службу у системі освіти України чітко визначено її структуру, яка складається з:

 • Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»;
 • Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України;
 • навчально-методичних центрів∕кабінетів/лабораторій психологічної служби Автономної Республіки Крим, обласних, Київський(а) і Севастопольський(а) міські;
 • районних (міських) навчально-методичних центрів∕кабінетів/лабораторій психологічної служби, методистів психологічної служби районних (міських) методичних центрів∕кабінетів/лабораторій, управлінь (відділів) освіти, об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ); підрозділів психологічної служби у закладах вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти; практичних психологів і соціальних педагогів психологічної служби закладів освіти.

Головне завдання психологічної служби – сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Напрями діяльності працівників психологічної служби:

 діагностика – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

→ профілактика – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

→ корекція – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

→ навчальна діяльність – форма активного співробітництва, направлена на удосконалення, розвиток, формування особистості;

→ консультування – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

→ зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

→ просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Станом на 1 червня 2019 року в Україні 23 082 тисячі працівників психологічної служби. Найбільшу кількість складають саме практичні психологи.

Основні функції психолога в інклюзивній освіті:

 1. психологічний супровід дитини з особливими освітніми потребами;
 2. надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з особливими освітніми потребами;
 3. проведення консультацій з батьками дитини з особливими освітніми потребами;
 4. сприяння формуванню психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі з дитиною з особливими освітніми потребами;
 5. підготовка звіту про результати надання психологічних послуг дитині із зазначенням динаміки її розвитку.

Основні функції соціального педагога в інклюзивній освіті:

 1. соціально-педагогічний патронаж здобувачів освіти і їх батьків (законних представників).
 2. виявлення соціальних питань, які потребують негайного вирішення, за потреби направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;
 3. вивчення соціальних умов розвитку дітей з особливими освітніми потребами;
 4. планування і реалізація завдань соціалізації здобувачів освіти, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі, надання допомоги дітям і сім’ям, що знаходяться у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги;
 5. проведення індивідуальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, залучення їх до роботи в гуртках, секціях та інших об’єднаннях;
 6. надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної інтеграції дитини з особливими освітніми потребами в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі.

Таблиця документації для практичного психолога і соціального педагога

В обов’язковому порядку ведуться лише два види документів: річний план і журнал. Інші документи можуть змінюватися. Протокол індивідуальної діагностики або консультування, та документи, які є конфіденційними, фахівець не має права показувати ні директору, ні заступнику директора. Їх можна показувати лише на запит правоохоронних органів.

Булінг 

Протидія шкільному цькуванню нині є актуальною. До працівників психологічної служби надійшло 29 922 запитів від батьків; 24 276 – від педагогічних працівників; 27 599 – від дітей; 5 420 – інших зацікавлених осіб.

Незважаючи на масштабність проблеми, система освіта має широкі можливості для профілактики цього негативного явища, професійний та організаційний ресурс соціального впливу дозволяє здійснювати комплексний і системний підхід.

База професійного інструментарію

 1. Перелік факультативів, спецкурсів і курсів за вибором, що були розроблені працівниками психологічної служби у системі освіти і пройшли апробацію у закладах освіти, розміщено на сайті за посиланням: https://vse.ee/boz
 2. Інформаційна база професійного інструментарію фахівців психологічної служби у системі освіти України: https://vse.ee/bpa
 3. Статистично-аналітичні матеріали стану та розвитку психологічної служби у системі освіти України (кожен навчальний рік): https://vse.ee/bpb

Виступ пані Ольги та інших спікерів можна переглянути у цьому відео. Також ви можете завантажити матеріали (презентації та документи) для ознайомлення і сертифікат із 4 академічними годинами. 

Онлайн-семінар: https://vseosvita.ua/seminar

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *