Готовність вчителя до роботи в інклюзивному класі

vseosvita.ua

Під час роботи з дітьми з інклюзією, вчитель повинен бути забезпечений зовнішньою та внутрішньою підтримкою.
Кожен педагог, який впроваджує реалізацію інклюзивного навчання у закладі освіти ставить перед собою безліч запитань. Саме з цього моменту розпочинається психологічна готовність педагога, фахова спроможність, обізнаність у нормативно-правовій базі, методична забезпеченість та можливість зовнішньої підтримки.

У вебінарі директорка комунальної установи «Бердичівський інклюзивно-ресурсний центр» Людмила Верещак виділить професійно важливі критерії психологічної готовності вчителя до впровадження і реалізації інклюзивної практики та ознайомить педагогів з інструментами, що сприяють підвищенню психологічної стійкості та емоційній стабільності.

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ

 • Психологічна готовність вчителя містить:
 • внутрішні установки;
 • самооцінку;
 • усвідомлення;
 • мотивацію;
 • соціальні орієнтири;
 • вольові зусилля;
 • активні та цілеспрямовані дії.

ФАХОВА СПРОМОЖНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ

Фахова спроможність містить:

 • знання фактів, принципів, процесів та загальних понять у сфері інклюзії;
 • збір, інтерпретація та застосування інформації;
 • широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, необхідних для розв’язання складних задач;
 • знаходження творчих рішень або відповідей;
 • самоорганізація, здатність продовжувати навчання;
 • взаємодія з колегами, керівниками та батьками;
 • управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.

ЗАРУЧЕННЯ ПІДТРИМКОЮ

Звичайно, будь-якому педагогу спочатку важко зорієнтуватись та почати вивчати нове, розібратись з новою документацією тощо. Саме тоді на допомогу йому приходить підтримка, яка може бути внутрішньою (від закладу освіти) та зовнішньою.

Внутрішня:

 • керівництво закладу;
 • практичний психолог;
 • соціальний педагог;
 • батьківська спільнота.

Зовнішня:

 • фахівці #ІРЦ;
 • корекційні педагоги спеціальних закладів освіти та #НРЦ;
 • центри професійного розвитку, центри ресурсної підтримки, центри післядипломної освіти;
 • педагоги інших закладів;
 • громадські організації;
 • соціальні служби у справах дітей;
 • центри раннього втручання.

ТВОРЧИЙ ТАНДЕМ ВЧИТЕЛЯ ТА АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

Асистент вчителя є помічником під час освітнього процесу. Основним у взаємодії обох цих сторін є розуміння самої суті їх співпраці. Від розуміння того, які функції виконує кожен педагог, буде залежати ефективність роботи, якість освіти учня та самопочуття.

Розподіл функцій цих посад можна знайти у таких документах:

 • Лист МОН від 31 серпня 2020 р. «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 н.р.»
 • Наказ МОН від 08 червня 2018 р. «Про затвердження примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі загальної середньої та дошкільної освіти».

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ІНКЛЮЗИВНОГО КЛАСУ

1. Організаційна.

Забезпечення освітнього процесу особи з ООП, підготовка індивідуального навчального плану тощо.

2. Навчально-розвивальна.

Побудова плану уроку, виконання даного плану, спостереження за процесом навчання тощо.

3. Діагностична.

Оцінювання навчальних досягнень учня, аналіз динаміку розвитку.

4. Прогностична.

Визначення рівня досягнення кінцевих цілей, передбачений ІПР.

5. Консультативна.

Консультування батьків щодо рівня засвоєння освітньої програми тощо.

МОЖЛИВІ МОДЕЛІ ВИКЛАДАННЯ

1. Підтримуюче викладання.

Цей підхід відомий як “один викладає, інший допомагає” або “ведучий і помічник”.

2. Паралельне викладання.

Вчитель і асистент одночасно працюють з групами учнів і класі.

3. Додаткове викладання.

Застосовують тоді, коли є необхідність підсилити та додатково пояснити той матеріал, який викладає вчитель.

4. Викладання в команді.

Одночасне ведення уроку вчителем і асистентом, які подають навчальний матеріал, підтримуючи один одного.

РОБОТА ВЧИТЕЛЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ ЗІ SMART-ЦІЛЯМИ

SMART-критерії мети:

 • конкретна (учень 1-го класу з інтелектуальними порушеннями буде додавати/віднімати у межах 5);
 • вимірна (учень буде вирішувати приклади за допомогою рахункових паличок);
 • досяжна (учень буде виконувати завдання самостійно);
 • актуальна (для учня є необхідністю формування елементарних вмінь рахувати);
 • обмежена терміном (учень буде вирішувати приклади на додавання/віднімання за аналогією через 2 місяці, самостійно — через 3 місяці).

ПЛАН ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВ

Попереднє знайомство.

Ознайомлення з особливостями дітей розвитку певної категорії #ООП.

План бесіди з батьками (очікування батьків, особливості поведінки/психофізичного розвитку/харчування/емоційного стану і так далі).

Стандартизоване опитування/анкетування.

Попередній план консультування.

Залучення до складання ІПР.

Проєктна діяльність.

Для того, щоб дізнатись більше про готовність вчителя до роботи в інклюзивному класі переходьте за посиланням та дивіться виступ Людмили Верещак.