Нормативні документи про заходи щодо профілактики і боротьби з грипом та гострим респіраторними інфекціями серед населення

З метою підвищення ефективності заходів щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями серед населення України наказом Міністерства охорони здоров’я від 06.11.2015 №732 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій» затверджено Порядок організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних інфекцій.
Так, згідно із зазначеним порядком у закладах освіти у період епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРІ проводяться профілактичні, протиепідемічні та дезінфекційні заходи, а саме:
– забезпечення інформування місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого -самоврядування з метою прийняття ними рішення про призупинення навчально-виховного процесу за відсутності 20% від загальної кількості учнів з причини захворювання на грип та ГРІ;
– заборона переведення з групи в групу і первинного прийому дітей до дошкільних навчальних закладів та установ з цілодобовим режимом перебування дітей;
– обмеження проведення спортивних, культурно-масових та інших видовищних заходів (відвідування виставок, музеїв тощо);
– проведення дезінфекції столового посуду та іграшок, а також вологого прибирання та дезінфекції приміщень в кінці робочого дня або зміни (при двозмінній організації навчального процесу) дезінфекційними засобами, що дозволені законодавством до застосування;
– проведення в дошкільних навчальних закладах знезараження повітряного середовища приміщень за допомогою бактерицидних ламп за відсутності дітей протягом 30 хвилин з наступним провітрюванням.