ЗНО-2020: Українська мова та література

УЦОЯО опублікував типи завдань та схему оцінювання ЗНО з української мови та літератури.

З лютого розпочалася реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року. Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі #ЗНОкерівники закладів освіти можуть надсилати до 17 березня 2020 року. Реєстрація триватиме до 24 березня.

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти опубліковано типи завдань та схеми нарахування балів ЗНО з української мови та літератури. Зовнішнє незалежне оцінювання з цього предмета відбудеться 26 травня.

У характеристиці сертифікаційної роботи з української мови і літератури визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. 

Докладне ознайомлення з цією інформацією допоможе виробити власну стратегію ефективної роботи під час ЗНО з української мови і літератури.

Сертифікаційна робота з української мови і літератури містить 58 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 104. На виконання сертифікаційної роботи відведено 180 хвилин.

 Робота складається з трьох частин: 

Частина 1 «Українська мова»: 33 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.

Частина 2 «Українська література»: 24 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідей А.

Частина 3 «Власне висловлення»: містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання треба записати в бланку відповідей Б.

Результат виконання завдань частин 1 і 3 буде зараховано як результат ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які у 2020 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти.
Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використано під час прийому до закладів вищої освіти.

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завданняСхема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–23*, 29–33*, 34–53). Завдання має основу та чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.0 або 1 бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 24–28*, 54–57). Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначені цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.0, 1, 2, 3 або 4 бали:

1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; 0 балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 58*). Завдання передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.від 0 до 20 балів:

теза: 0, 1 або 2 бали; аргументи: 0, 1 або 2 бали; приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 бали; приклад, що є випадком із життя чи історичною подією: 0, 1 або 2 бали; логічність, послідовність: 0, 1 або 2 бали; висновок: 0, 1 або 2 бали; орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 бали; лексика, граматика та стилістика: 0, 1, 2, 3 або 4 бали.

Власне висловлення обсягом до 100 слів або таке, що не відповідає темі буде оцінено в 0 балів.

* завдання з української мови, результат виконання яких буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації

Джерело: https://vse.ee/bqw

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *