Коли та як відбуватиметься ЗНО з історії України?

Український центр оцінювання якості освіти опублікував інформацію про те, як буде проходити ЗНО з історії.

Випускники закладів середньої, професійно-технічної а також вищої освіти, можуть обрати історію України для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. #ЗНО відбудеться 4 червня 2020 року.

Зміст сертифікаційної роботи з історії України затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з історії України для закладів загальної середньої освіти.

Сертифікаційна робота налічує 60 завдань різних форм і складається з двох частин:

  • Історія України ХХ – початку ХХІ ст.
  • Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.

Під час визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання з історії України за шкалою 100–200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Визначення тестового балу здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи.

Учасники, які покажуть гарний результат, зможуть взяти участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти.

Здобувачі повної загальної середньої освіти, які обирали історію України для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, також отримають оцінку за шкалою 1–12 балів. У такому разі у процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання завдань частини «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.».

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 20 червня 2020 року.

 Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань: 

Форма / опис завданняСхема нарахування балів
Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–23*, 31–53). Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.0 або 1 бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 24–26*, 54–56). Завдання має основу та два стовпчики інформації, позначені цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. 0, 1, 2, 3 або 4 бали:

1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів – за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; балів – за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари») або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 27*, 28* і 57, 58). Завдання  має основу та перелік подій (явищ, фактів, процесів тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А. 0, 1, 2 або 3 бали:

3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; бали, якщо правильно вказано першу й останню події; 1 бал, якщо правильно вказано або першу, або останню подію; балів – за будь-яку правильно вказану подію, якщо зроблено більше однієї позначки в рядку та/або колонці; балів – за завдання, якщо неправильно вказано першу й останню події, або відповіді на завдання не надано.

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (№ 29*, 30* і 59, 60). Завдання має основу та сім варіантів відповіді, позначених цифрами, серед яких лише три правильні. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і записав три відповіді (цифри) у бланку відповідей А. 0, 1, 2 або 3 бали:

1 бал – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих; балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або один варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або відповіді на завдання не надано.

Порядок написання цифр значення не має.

Джерело: testportal.gov.ua

 

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *