Педрада –«оксюморон 57» Формування навчально-пізнавальних та виховних компетентностей учнів: здобутки і проблеми

Завдання сучасної школи – підтримати, спрямувати дитину, озброїти механізмами, технологіями розробки життєвих стратегій, спрямованих на формування компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, вміє повноцінно жити у новому світі, адекватно реагувати на зміни, постійно самовдосконалюється, намагається змінити на краще своє життя та життя своєї країни.., тобто виховати компетентну особистість.

Детальніше…