ЗДО №74: здоровим будь!

Вимоги сучасності потребують переорієнтації змісту виховання підростаючого покоління, зміщення акцентів на створення умов для поступального, повноцінного, всебічного розвитку особистості. Для того, щоб навчити дітей жити, успішно діяти у світі, самовизначитися у ньому, вихователям необхідно сформувати у них, починаючи з дошкільного віку, ціннісне ставлення до себе, свого образу “я”, одним із компонентів якого є “я – здоровий”.