Культура добросусідства поєднує дошкілля

Дев’ятого лютого в он-лайн режимі пройшло останнє засідання міського Програмного кейса наскрізного курсу Культура добросусідства.

Цей курс допомагає зануритися в історію рідного міста та краю, виховати свідоме покоління, що любить свою державу.

Протягом п’яти місяців учасники мали змогу ознайомитися з особливостями реалізації програми в дошкільному дитинстві, отримати нові знання, змінити свої погляди та відмовитися від стереотипів.

Низку семінарів-тренінгів, у тому числі і останній, проведено педагогами закладу дошкільної освіти №60.

Літвінова Наталія Євгенівна, вихователь-методист закладу, розкрила колегам наступні теми:

Тема 1. Програма “Український віночок. Регіон.” в системі інтегрованого курсу “Культура добросусідства”. Планування роботи з реалізації змісту програми в середній і старшій групах ЗДО. Створення моделі інтегрованого планування життєдіяльності дошкільників.

Тема 2. Ідентичності. Стереотипи. Дискримінація.

Тема 3. Методика реалізації завдань змістової лінії «Природа рідного краю». Методи роботи з дітьми по залученню їх до посильної практичної природознавчої діяльності. Використання ігор та ігрових вправ для формування пізнавального інтересу до природи рідного краю.

Тема 4. Реалізація змісту підрозділу «Історія людей і пам’яток» при ознайомленні з рідним містом. Виховання любові до рідного краю за допомогою дидактичних ігор, екскурсій, квестів, художньої літератури.

Тема 5. Психолінгвістичні та педагогічні аспекти формування комунікативно-мовленнєвої компетентності в умовах двомовності та багатомовності. Особливості міжкультурної вербальної і невербальної комунікації. Ненасильницька комунікація з дітьми дошкільного віку.

Тема 6. Батьківські збори по новому. Права людини і права дитини.

Програмний курс Культура добросусідства – це єдиний освітній курс який реалізується з дошкільного дитинства, продовжується в початковій, середній та старшій школі й використовується для освіти дорослих. У ньому розглядаються питання безнасильницького спілкування, вивчення української культури та інших національностей, що мешкають в регіоні; обговорюються питання толерантного ставлення до людей з інвалідністю.