Про затвердження форми звітності з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та інструкції щодо її заповнення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1069 від 05 серпня 2019 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2019 р. за № 983/33954

Про затвердження форми звітності
з питань діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів та інструкції щодо її заповнення

Відповідно до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545, Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою аналізу діяльності інклюзивно-ресурсних центрів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № 1-ІРЦ «Звіт інклюзивно-ресурсного центру»;

2) інструкцію щодо заповнення форми звітності № 1-ІРЦ «Звіт інклюзивно-ресурсного центру».

2. Форму звітності з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів та інструкцію щодо її заповнення, затверджені цим наказом, увести в дію, починаючи зі звіту за 2019 рік.

3. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, зазначених у пункті 1 цього наказу, покладається на департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

4. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій (структурним підрозділам з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою) забезпечувати у встановлені терміни збір, обробку звітності та подання інформації до Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України.

5. Директорату інклюзивної та позашкільної освіти (Хіврич В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Хобзея П.К.

Міністр                                                                              Л. М. Гриневич

 

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби статистики України                     І.Є. Вернер

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України                                                     С.І. Кубів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
05 серпня 2019 року № 1069

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2019 р. за № 983/33954

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 1-ІРЦ «Звіт інклюзивно-ресурсного центру»

I. Загальні положення

1. Форму звітності № 1-ІРЦ «Звіт інклюзивно-ресурсного центру» (далі – звіт) заповнюють усі інклюзивно-ресурсні центри (далі – ІРЦ) державною мовою.

2. Звіт підписує директор ІРЦ або уповноважена особа.

3. Звіт щороку ІРЦ складає станом на кінець звітного періоду та подає не пізніше ніж 15 лютого до структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органу управління освітою та не пізніше ніж 25 лютого – до Міністерства освіти і науки України.

4. Якщо після надіслання звіту до нього вносилися зміни та доповнення, необхідно в одноденний термін повідомити про це адресата.

II. Заповнення розділу I

1. У розділі подаються відомості щодо кількості дітей з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в ІРЦ, та розподіл цих дітей за нозологіями.

2. У графі 1 зазначається загальна кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в ІРЦ. До цієї графи входять, у тому числі діти, в яких не виявлено особливих освітніх потреб та які не потребують психолого-педагогічного супроводу в освітньому процесі, або ті, які відмовилися від організації супроводу. Тобто це фактична кількість висновків про комплексну оцінку, поданих ІРЦ у звітному періоді.

3. У графах 2-4 зазначається кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ. Тобто які потребують психолого-педагогічного супроводу в освітньому процесі та яким цей супровід надається.

4. У графах 2-4 враховуються діти, які пройшли комплексну оцінку за попередні роки, оскільки вони продовжують перебувати на обліку в ІРЦ та супроводжуватись фахівцями в освітньому процесі.

5. У графі 11 зазначаються діти з особливими освітніми потребами, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах фахової передвищої та вищої освіти.

6. Дані графи 2 рядка 21 мають відповідати сумі граф 5-13 рядка 21 та сумі граф 3-4 рядка 21.

III. Заповнення розділу II

1. У розділі подаються відомості про кадровий склад ІРЦ із зазначенням окремих відомостей щодо досвіду роботи фахівців.

2. У рядку 01 подаються відомості про фахівців ІРЦ, які є педагогічними працівниками. Число педагогічних працівників рядку 01 графи 1 має дорівнювати сумі рядків 02-05, 09 за всіма графами.

3. Число вчителів-дефектологів рядка 05 графи 1 має дорівнювати сумі рядків 06-08 за всіма графами.

4. Загальна кількість працівників ІРЦ рядка 16 графи 1 має дорівнювати сумі рядків 01, 10 графи 1.

5. У графі 2 подаються відомості щодо працівників, прийнятих на роботу за сумісництвом з інших установ, організацій та підприємств.

6. У графах 8-11 для педагогічних працівників ІРЦ зазначається педагогічний стаж роботи.

IV. Заповнення розділу III

1. У розділі подаються відомості про матеріальну базу ІРЦ.

2. Рядок 01 заповнюють ті ІРЦ, які розміщуються в окремих приміщеннях.

3. Рядок 02 заповнюють ті ІРЦ, які розміщуються у приміщеннях закладів загальної середньої освіти та інших установах.

4. У рядках 03-16 подаються відомості про кількість спеціальних приміщень ІРЦ, у тому числі оснащених необхідним навчальним та корекційним обладнанням.

5. У рядку 20 в разі наявності центрального опалення або власної котельні ставиться цифра «1», в разі наявності пічного опалення – цифра «2».

6. Рядок 23 заповнюють ІРЦ, які мають каналізацію, незалежно від того, чи підключено ІРЦ до центральної мережі, чи підключення автономне.

7. У рядках 17, 18 позначається кількість відповідних засобів доступу.

8. У рядку 25 зазначається поверх, до якого забезпечено безперешкодний доступ для осіб з особливими освітніми потребами.

V. Заповнення розділу IV

1. У розділі подаються відомості про використання інформаційних технологій та мультимедійного обладнання в ІРЦ.

2. У рядках 01-11 подаються відомості щодо кількості зазначених технічних засобів.

3. У рядку 01 зазначаються дані про загальну кількість комп’ютерів, наявних у ІРЦ.

4. У рядку 05 зазначаються дані про загальну кількість комп’ютерів (з рядка 01), які мають доступ до мережі Інтернет.

5. У рядку 06 зазначаються дані про комп’ютери, ноутбуки, планшети, придбані лише за бюджетні кошти (державного і місцевих бюджетів). Комп’ютери, надані в тимчасове користування або придбані (подаровані) за кошти фізичних (юридичних) осіб, до цього рядка не включаються.

6. Заповнюючи рядок 10, слід пам’ятати, що інтерактивний сенсорний модуль об’єднує спеціальне інтерактивне, мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер) та комп’ютерні програми.

7. У рядку 12 наявність системи відеоспостереження позначається цифрою «1», відсутність її – цифрою «2».

VI. Заповнення розділу V

1. У розділі подаються відомості про дидактичні матеріали та корекційні засоби навчання, які використовуються під час проведення комплексної оцінки розвитку та надання корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

2. До розділу включаються відомості про наявність зазначених засобів. За наявності ставиться цифра «1», за відсутності – «0».

Генеральний директор
директорату інклюзивної
та позашкільної освіти                                  В. Хіврич

 

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *