Основні функції та посадові обов’язки асистента вчителя в інклюзивному класі

Головне завдання асистента вчителя – допомагати вчителю або вихователю навчати дітей з ООП.

На підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами у школі в обов’язковому порядку створюються інклюзивні класи, в яких разом з іншими учнями навчаються одна або кілька дітей з ООП. Для роботи в такому класі у штат закладу освіти вводиться асистент вчителя.  

У чому полягає головне завдання асистента вчителя? Які його функції, посадові обов’язки та напрямки діяльності? З ким насамперед повинен співпрацювати асистент вчителя? На ці питання знає відповідь Олена Черниш, психологиня в галузі розвитку емоційного інтелекту, корекції невротичних розладів, наслідків психологічної травми та проблем розвитку особистості, арттерапевтка.


Концепція розвитку інклюзивної освіти була затверджена у 2010 році. Тобто, самій цій проблематиці в українському просторі – всього 10 років. Такі поняття як «інклюзивне навчання», «дитина з особливими освітніми потребами», «індивідуальний план розвитку» в законі «Про освіту» закріпили лише у 2017 році. 

Головне завдання асистента вчителя – допомагати вчителю або вихователю навчати дітей з ООП. За цих обставин асистент вчителя працює не лише з однією дитиною, яка має особливі освітні потреби, а й з усією спільнотою: з класом або групою. В основі роботи лежить командний підхід, адже асистент вчителя і вчитель –  це команда, яка має навчитися працювати разом і не конкурувати між собою.

Зазначимо, що асистент вчителя підпорядковується безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи або методисту ЗДО.

Зверніть увагу: у 2018 році ухвалили положення про доплату у 20% тим педагогам, які працюють в системі інклюзивної освіти. Тижневе навантаження асистента вчителя становить 25 годин, тобто 5 годин на день.

ЩО ПОВИНЕН ВМІТИ РОБИТИ АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ:

 • застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання;
 • разом з іншими фахівцями складати та реалізовувати індивідуальну програму розвитку дитини;
 • вести спостереження та аналізувати динаміку розвитку учня;
 • налагоджувати взаємостосунки між усіма суб’єктами навчально-виховної діяльності;
 • займатись посередницькою діяльністю у сфері виховання та соціальної допомоги.

Асистент вчителя може брати участь в адаптації індивідуальної програми (плану) розвитку або частково адаптувати окремі фрагменти програми, однак сам він цю адаптацію не проводить – лише у супроводі вчителя.

ФУНКЦІЇ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ

Організаційна:

 • допомагає в організації освітнього процесу в класі/групі з інклюзивним навчанням;
 • надає допомогу учням/вихованцям з особливими освітніми потребами в організації робочого місця;
 • проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, здібностей, інтересів та потреб;
 • допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю здобувача освіти;
 • є членом команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП;
 • співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з ООП;
 • бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку;
 • забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови освітнього процесу та праці;
 • постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
 • веде встановлену педагогічну документацію.

Навчально-розвивальна:

 • співпрацюючи з учителем/вихователем класу/групи, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти;
 • здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з ООП, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію;
 • сприяє розвитку дітей з ООП, поліпшенню їхнього психоемоційного стану;
 • стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їхньої участі в науковій, технічній, художній творчості;
 • створює освітні ситуації, атмосферу оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

Діагностична:

 • разом з командою супроводу розробляє індивідуальну програму розвитку, вивчає особливості діяльності й розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учня;
 • оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня.

Прогностична:

 • на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини приймає участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.

Консультативна:

 • постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу;
 • інформує членів команди супроводу та батьків про досягнення учня.

Асистент вчителя – це людина, яка супроводжує учня не лише у навчальному процесі, але й постійно моніторить стан розвитку дитини, рівень засвоєння знань та інформує про це оточення – батьків, педагогів, команду супроводу.

АСИСТЕНТ УЧИТЕЛЯ ПОВИНЕН МАТИ:

 • розвинені комунікативні та організаційні здібності, здатність співчувати, співпереживати;
 • ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність;
 • навички вирішення конфліктних ситуацій.

Вчитель та асистент вчителя – це єдина команда: вони постійно контактують між собою, обмінюються інформацією і намагаються знайти ті підходи, які допоможуть дитині засвоїти навчальний матеріал.

АСИСТЕНТ УЧИТЕЛЯ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА:

 • життя і здоров’я дітей з ООП та інших дітей класу/групи, дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України;
 • неналежне виконання або невиконання обов’язків, визначених посадовою інструкцією;
 • порушення трудової дисципліни;
 • здійснення проступків, несумісних з роботою на посаді педагогічного працівника;
 • заподіяння матеріальної шкоди закладу освіти.

Джерело

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.