Підсумком практичної роботи фахівців ІРЦ №3 з дітьми з особливими освітніми потребами в 2020 році стало авторське видання

Практичний психолог в інклюзивно-ресурсному центрі (Блок «Молодший шкільний вік»): Методичні рекомендації / Д. В. Прасол, І. В. Корнієнко, О. С. Чеканова, І. В. Дрозд, А. Ю. Семенова, А. О. Толмачова,   І. А. Соломко, О. В. Бавольська ; за заг. редакцією Д. В. Прасола. – Миколаїв : вид. Торубара В. В., 2021. – 624 с.

Книга буде корисною психологам-практикам, чия професійна діяльність безпосередньо пов`язана з особливими дітками та їхніми батьками, а також з активною співпрацею з вчителями і вихователями, корекційними педагогами у закладах освіти.
Представлені методичні рекомендації створено з метою озброєння читачів необхідними знаннями щодо особливостей реалізації професійної діяльності практичними психологами, які працюють у складі інклюзивно-ресурсних центрів. Розкрито призначення інклюзивно-ресурсних центрів, функціональні обов’язки практичних психологів, матеріальне забезпечення їхньої діяльності, а також основні законодавчі положення, які регулюють діяльність подібних центрів. Авторами надані психологічні характеристики нормотипових дітей молодшого шкільного віку і дітей з різними категоріями особливих освітніх потреб. Надано доопрацьований протокол результатів проведення комплексної оцінки розвитку дитини, а також авторський супровідний опитувальний лист для батьків / законних представників для отримання додаткової інформації про дитину. Розкриті особливості подання інструкцій дітям з різними категоріями особливих освітніх потреб та надано упорядкований комплекс відібраних та модифікованих методик і завдань для проведення експрес-діагностики молодших школярів. Описано особливості методик для діагностики рівня інтелектуального розвитку, а також надано коротку характеристику методик, які були сертифіковані для використання практичними психологами інклюзивно-ресурсних центрів під час діагностики рівня інтелектуального розвитку та поведінкових особливостей дітей. Надано загальні рекомендації щодо якісного проведення комплексної оцінки, визначення освітніх потреб та підготовки висновків за результатами комплексної оцінки. Представлені рекомендації для успішного налагодження контакту психолога з дітьми з особливими освітніми потребами. Описані психологічні особливості сімей, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку, та надана низка рекомендацій для батьків / законних представників у залежності від категорії особливих освітніх потреб їхньої дитини. Висвітлені особливості статевого виховання молодших школярів та рекомендації щодо педагогічної просвіти батьків у статевому вихованні дітей. Описано розвиток компетенцій за нозологіями, алгоритми щодо вибору рекомендованої освітньої програми, побудови програми корекційної роботи психолога з дитиною з особливими освітніми потребами, індивідуальної програми розвитку учня. Створені методичні рекомендації стануть у нагоді не лише практичним психологам, які працюють у складі колективів інклюзивно-ресурсних центрів, а й для усіх спеціалістів, чия діяльність так чи інакше пов’язана зі сферою освіти (психологів закладів освіти, соціальних педагогів, дефектологів, асистентів педагогів, тьюторів тощо), а також студентам закладів вищої освіти спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота», «Спеціальна освіта» і «Дефектологія» («Корекційна освіта»).

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *