Технології візуалізації навчального матеріалу в освіті дітей з порушеннями інтелектуального розвитку

vseosvita.ua

Які техніки візуальної подачі інформації можуть використовувати педагоги під час освітнього процесу.

Однією з ефективних технологій активізації навчання є метод візуалізації навчального матеріалу, освітнє значення якого досить вагоме та відповідає сучасним вимогам. Технології візуалізації навчального матеріалу ґрунтуються на значущості візуального сприйняття для людини.Своєю чергою, сучасні освітні тенденції спрямовані на збільшення інформаційного навантаження на здобувача освіти, що вимагає якісної підготовки педагога. 

У вебінарі кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України Ірина Гладченко ознайомила учасників з основними поняттями у галузі візуалізації навчального матеріалу, перевагами візуалізації у навчанні та техніками візуалізації в освітньому процесі.

Візуалізація – це процес подання певних даних у вигляді зображення з метою максимальної зручності їхнього розуміння. 

СПРИЙНЯТТЯ ВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мозок людини сприймає інформацію завдяки 5 органам чуття: зору, слуху, дотику, смаку та нюху. Однак 80-90% інформації сприймається людиною візуально. Загалом візуалізація будується на принципі наочності: ілюстрація, демонстрація предмета та дії, з ним, процесу, явища. За допомогою цих речей ми можемо подавати інформацію цікавіше та зрозуміліше.

Завдання унаочнення:

 • підвищення інтенсивності навчання, що полягає у збільшенні обсягів наданої та засвоєної дітьми інформації за той самий проміжок часу (урок/заняття), без зниження якості засвоєного матеріалу;
 • розвиток навчальних та пізнавальних компетенцій дітей шляхом стимулювання;
 • розвиток наочно-образного мислення;
 • тренування візуальних здібностей сприйняття інформації.

Функціонал візуальної грамотності:

 • інтеграція різноманітних елементів навчального матеріалу, що транслюється протягом навчання, у єдину структуровану сукупність;
 • можливість надійного та тривалого зберігання інформаційних даних;
 • спрощення процесу обробки даних завдяки впровадженню творчих аспектів.

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 • Звужений обсяг.
 • Фрагментарність.
 • Сповільненість.
 • Пасивний характер.
 • Дифузність, недиференційованість.
 • Порушення системності, хаотичність.
 • Вплив недорозвитку уваги, зокрема, відволікання.
 • Відсутність зв’язку з уявленням, мисленням.

Крім того, варто поговорити й про пам’ять. Що складніший матеріал, то менший має бути його обсяг. Його варто ділити на фрагменти, ознайомлювати дитину з кожним елементом, а вже потім об’єднувати. Також такі діти віддають перевагу дослівному та механічному заучуванню, тому матеріал швидко забувається та не використовується. Завдання педагогів – дати можливість дитині усвідомлено запам’ятовувати матеріал для того, аби краще його відтворювати.

Наочність у процесі навчання має виконувати поряд з ілюстративною, ще й когнітивну функцію, що сприяє підвищенню ефективності засвоєння інформації.

ФУНКЦІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

 • З’ясувати характер індивідуального сприймання та опрацювання інформації.
 • Створити необхідне навчальне налаштування.
 • Активізувати пізнавальний інтерес.
 • Створити певні асоціації.
 • Розвинути здатність аналізувати та порівнювати.
 • Організувати тренування уваги та спостережливості.
 • Сформувати здатність робити висновки та узагальнення, здійснювати аналогії, закріплювати вивчений матеріал.

ТИПИ ТА ФОРМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 • Спостереження (планомірне, цілеспрямоване, різне за тривалістю в часі сприймання предметів та явищ довкілля).
 • Форми уроку/заняття (подорожі, екскурсії, прогулянки тощо).
 • Об’єкти (рослини, тварини, люди, арифметичні записи, тексти тощо).
 • Ілюстрація.
 • Демонстрація (показ об’єктів, що знаходяться у динаміці).

Матеріали навчальних та методичних посібників мають відповідати віковій категорії дітей та враховувати їхні особливі освітні потреби. Окрім того, методи візуалізації мають доповнювати й інші методи навчання, а не використовуватися ізольовано. Вони повинні бути естетично привабливими та максимально спрощувати (полегшувати) сприйняття теми уроку.

ТЕХНІКИ ВІЗУАЛЬНОЇ ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Таймлайн – графічна інтерактивна шкала, яка містить мітки з інформацією про подію, процес, явище у хронологічному порядку; один з видів інфографіки.
 2. Ментальна карта – графічний спосіб представити інформацію у вигляді карти, що складається з ключових та похідних тем. Це інструмент для структурування ідей, планування свого часу, запам’ятовування інформації тощо.
 3. Скрайбінг – процес візуалізації складного змісту простим та доступним способом, коли замальовка образів відбувається безпосередньо під час вербальної передачі інформації.
 4. Інфографіка – графічний спосіб подання інформації, даних та знань.
 5. Плакат.
 6. Піктограми.
 7. Ізографи – картинки, на яких зображені (заховані, заштриховані) різні предмети, цифри або слова, що утворені буквами, які по-різному розташовані в просторі й оптично схожі на предмет, який в них зашифрований.
 8. Квест-презентація – освітня технологія, що поєднує текстові матеріали, фотографії, малюнки, слайд-шоу, звукове оформлення, відеофрагменти та анімацію.

Для того, щоб дізнатись більше про технології візуалізації навчального матеріалу в освіті дітей з порушеннями інтелектуального розвитку переходьте за посиланням та дивіться вебінар Ірини Гладченко:

 

Зареєструватись на вебінар: https://vseosvita.ua/webinar/tehnologii-vizualizacii-navcalnogo-materialu-v-osviti-ditej-z-porusennami-intelektualnogo-rozvitku-444.html

Журналіст: Фещенко Юлія Вікторівна