Особливості організації інклюзивного навчання дітей з розладом аутистичного спектра

vseosvita.ua

Для дітей з різними порушеннями слід підбирати різні корекційно-розвиткові заняття.

Інклюзія відкриває можливості для багатьох дітей навчатися у межах своїх можливостей, мати друзів, розвивати свої таланти тощо. У вебінарі директорка комунальної установи «Бердичівський інклюзивно-ресурсний центр» Бердичівської міської ради Людмила Верещак ознайомить педагогів з основними проявами РАС та інструментами психолого-педагогічної адаптації/модифікації: освітнього середовища, оцінювання, навчальних матеріалів.

Що таке «розлади аутистичного спектра»?

 • Стан, який виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вродженим та всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування.
 • Розлад психологічного розвитку, який характеризується порушеннями у сферах соціального розвитку, розвитку мовлення, здатності спілкуватися, а також стереотипною, обмеженою поведінкою.
 • Спектр психологічних характеристик, що описують широке коло аномальної поведінки та труднощів у соціальній взаємодії й комунікаціях, а також жорстко обмежених інтересів і часто повторюваних поведінкових актів.

РАС як категорія ООП

Коли дитина з аутизмом як медичним діагнозом приходить до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної оцінки розвитку, щоб надалі визначити свій індивідуальний шлях та отримати рекомендації у навчанні, фахівці ІРЦ можуть розглядати її з різних сторін та по-різному рекомендувати її корекційну складову.

Можливі категорії ООП:

 • ЗПР (діти, які мають великий потенціал до навчання);
 • інтелектуальні порушення;
 • розлади спектру аутизму;
 • складні комбіновані порушення.

Основні прояви РАС

Соціальна комунікація:

 • у спілкуванні обмежене використання жестів і міміки;
 • розвиток мовлення не відповідає віку;
 • не реагує на прості вказівки та звертання до неї.

Соціальна взаємодія:

 • не наслідує ігри інших дітей, поведінку батьків;
 • не виявляє зацікавлення до гри з однолітками;
 • рідко встановлює зоровий контакт.

Повторювана діяльність:

 • має обмежене коло уподобань, наприклад, грається лише одним предметом, викладає у ряд предмети (незвичні);
 • механічно повторює почуті слова багаторазово;
 • має стереотипні рухи, наприклад, клацає пальцями, крутить головою, погойдується.

Особливості сприймання:

 • боїться різких звуків, часто затуляє у процесі долонями очі, вуха;
 • не хоче, щоб її торкалися, обіймали, гладили по голові.

Індивідуальна освітня траєкторія особи з РАС

Від усіх попередніх факторів залежить індивідуальна освітня траєкторія особи з РАС. Основними її моментами є:

 • комплексна оцінка розвитку в ІРЦ;
 • визначення освітніх потреб (труднощів)/рівня підтримки у закладі освіти;
 • організація інклюзивної форми навчання у ЗО;
 • створення команди супроводу;
 • збір інформації/поведінка, звички, способи навчання, ритуали, способи комунікації;
 • спостереження/контактність, адаптаційні можливості, потреби в усамітненні, реакції на звуки, темп працездатності, можливість працювати у парі, інтереси, емоційний стан.

Постановка правильних цілей для дитини з РАС

Зокрема, порушення спостерігаються у трьох сферах: комунікація, соціальна взаємодія та поведінка.

Комунікація

 • Запитання (запитує про предмети, діяльність, дії; запитує про допомогу, коли у цьому є потреба, правильно використовує займенники у запитаннях).
 • Називання предметів (називає предмети, діяльність, дії; вірно використовує прийменники; називає емоції).
 • Сприймання (розпізнає предмети, діяльність, дії; розпізнає прийменники, прикметники; виконує інструкції).
 • Привітання (говорить «Привіт», коли вітається з іншими; підходить до іншої людини, щоб привітатися).
 • Невербальні засоби (є зоровий контакт; показує на предмет, що зацікавив).
 • Вплив суб’єктів спілкування один на одного (підтримує розмову; змінює тему розмови, коли партнер її змінює; закінчує розмову вчасно).

Соціальна взаємодія

 • Спільна увага та навички взаємодії (відповідно використовує зоровий контакт; використовує міміку відповідно до контексту ситуації/розмови).
 • Соціальна гра (сидить поруч з іншими дітьми під час уроку/заняття/гри; копіює поведінку інших дітей).
 • Усвідомлення (розуміє базові соціальні пози та жести).
 • Дружба (просить дозволу, щоб взяти чию-небудь річ; ділиться предметами з іншими).
 • Соціальне включення та розв’язання проблем (звертається за допомогою для розв’язання соціальних проблем за необхідності).

Поведінка/інтереси/діяльність

 • Стереотипна поведінка (утримується від стереотипної поведінки; справляється з неочікуваними змінами сенсорних подразників).
 • Гнучкість у змінах режиму (справляється з запланованими та регулярно очікуваними завдання у графіку, з незначними несподіваними змінами у житті).
 • Нав’язливі думки й поведінка (відстежує нав’язливу поведінку; робить продуктивну діяльність замість нав’язливої поведінки).

Напрямки корекційно-розвиткових занять

Для дітей з різними порушеннями мають підбиратись різні корекційно-розвиткові заняття. Вони містять:

 • корекцію розвитку, розвиток мовлення;
 • СПО, ритміка;
 • альтернативну комунікацію, ритміку, розвиток мовлення/СПО;
 • кінезотерапію, анімалотерапію, арттерапію;
 • працетерапію, ерготерапія, Монтессорі-терапію.

Організація діяльності у закладі освіти

Психолого-педагогічна адаптація.

 • Гнучкий розклад.
 • Візуалізація: режим дня/розклад/навчальні матеріали.
 • Збільшення часу на виконання завдань.

Освітнє середовище.

 • Збіднене середовище.
 • Місце для усамітнення.
 • Ресурсна кімната.

Корекційне обладнання.

 • Обтяжений жилет/ковдра/нарукавники.
 • Підвісні конструкції (гойдалки).
 • Балансири.
 • Пісочниці.

Комунікація.

 • Поінформованість.
 • Спостереження.
 • Комплексний підхід.
 • Системний супровід.