Краща STEM-публікація – 2021

imzo.gov.ua

Творче змагання, яке проводить відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», проходитиме у два етапи і  сприятиме розвитку досліджень з напрямів STEM-освіти в Україні та мотивуватиме педагогів, науковців, практиків до написання актуальних наукових статей із означеної тематики.

Етапи і терміни проведення:

І етап:

З 15 червня по 25 грудня 2021 р. – подача заявок і робіт.

З 25 грудня 2021 р. по 15 березня 2022 р. – робота комісії та організаційного комітету.

ІІ етап:

Березень 2022 р. – підбиття підсумків заходу.

Березень-квітень 2022 р. – оприлюднення результатів.

Матеріали (заявка учасника, текст публікації, рецензія наукового керівника надсилаються до 25 грудня 2021 р. за адресою: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, з обов’язковою позначкою «Краща STEM-публікація – 2021» та на електронну адресу: [email protected]

Науково-практична тематика публікацій заходу:

Номінація 1. Теоретичні аспекти STEM-освіти:

 • вітчизняні, зарубіжні надбання та проблеми запровадження STEM-освіти;
 • новітні технології як інноваційний інструмент оновлення дидактичних принципів природничо-математичної освіти;
 • STEM-напрями як інструмент підвищення якості інклюзивної освіти.

Номінація 2. STEM-освіта від дошкільника до випускника:

 • науково-методичне забезпечення та організація STEM-навчання в контексті реалізації дидактичних принципів Нової української школи;
 • наступність між освітніми рівнями як актуальна проблема запровадження STEM-освіти та реалізації Нової української школи;
 • інноваційні підходи у підготовці випускників до побудови успішної STEM- кар’єри;
 • зміст та напрями організації освітнього процесу із запровадженням STEM-навчання;
 • представлення STEM-проєктів, впроваджених у навчально-виховний процес;
 • інноваційні методи, засоби та форми організації освітнього процесу: хакатони, марафони, онлайн-експерименти, електронні віртуальні лабораторії, наукові музеї, платформи для організації проєктно-дослідницької діяльності.

Номінація 3. Підготовка педагогічних кадрів та освіта дорослих:

 • теорія і практика формування професійної компетентності педагогів у контексті STEM-освіти;
 • розвиток професійної компетентності фахівців STEM-освіти у системі неперервної педагогічної освіти.

Роботи, які повністю відповідатимуть вимогам, будуть надруковані у науково-педагогічних журналах.

Друк публікацій відбуватиметься протягом ІІ – ІV кварталів 2022 р.

Переможці нагороджуються почесними грамотами та подяками ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».

Довідки за тел.: (044) 248- 24-65