Розпочинається наступний етап сертифікації вчителів у 2020 році

У 2020 році вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації відбуватиметься за етапами:

12.10.2020 – 06.11.2020 – Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

09.11.2020 – 27.11.2020 – Збір та обробка експертних висновків учасників сертифікації.

01.12.2020 – 11.12.2020  – Визначення результатів сертифікації.Вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації організовує Державна служба якості освіти. Для цього Служба:

 • здійснює організаційне забезпечення вивчення практичного досвіду учасників сертифікації;
 • взаємодіє із закладами освіти, установами, організаціями, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань підготовки експертів та їх залучення до вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації;
 • організовує добір і підготовку експертів, забезпечує їх інформаційними та методичними матеріалами;
 • формує експертні групи та закріплює їх за учасниками сертифікації.

Освітні експерти

До початку вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації Державна служба якості освіти затверджує та оприлюднює на своєму офіційному вебсайті:

Наказ Державної служби якості освіти про затвердження загального списку експертів є обов’язковою умовою для:

 • відрядження експерта в установленому порядку для роботи у складі експертної групи;
 • допуску експерта до вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації в закладі освіти.

До складу експертної групи, яка вивчає практичний досвід роботи учасника сертифікації безпосередньо в закладі освіти, входять не менше двох осіб.

До відповідної експертної групи не можуть входити експерти, які:

 • проживають в одному з учасником сертифікації населеному пункті (селі, селищі, місті);
 • працюють з учасником сертифікації в одному закладі освіти чи є співавторами наукової роботи.

Строк вивчення практичного досвіду учасника сертифікації визначає експертна група.

Учасник сертифікації

Учасник сертифікації за три-пять робочих днів отримує на адресу електронної пошти, яку зазначив у реєстраційній картці-заяві, повідомлення про строк вивчення практичного досвіду роботи.

Учасники сертифікації повинні проводити навчальні заняття згідно з календарним планом своєї роботи та відповідним навчальним планом.

Учасникам сертифікації заборонено проводити репетиції навчальних занять, інакше результати оцінювання можуть бути анульовані.

Експертний висновок

За результатами вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації експертна група заповнює форму експертного висновку, що:

 • підписана всіма експертами;
 • містить кількість набраних учасником сертифікації балів за кожним із критеріїв оцінювання та їх загальну суму.

Експертний висновок може містити відмітку про наявність інформації щодо проведення учасником сертифікації репетиції (репетицій) навчального заняття (навчальних занять) та обґрунтування надання такого висновку.

Учасник сертифікації отримує копію експертного висновку відразу після його підписання експертами експертної групи.

Результати сертифікації педагогічних працівників

Державна служба якості освіти передає експертні висновки всіх учасників сертифікації до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше 5 грудня поточного року. УЦОЯО протягом 5 робочих днів забезпечує розміщення інформації в кабінетах учасників сертифікації.

Результати сертифікації визначаються на підставі кількості балів, набраної учасником сертифікації за результатами вивчення його практичного досвіду роботи.

Сертифікат видається учасникам сертифікації, які набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує кількість балів, мінімально достатню для видачі сертифіката, — пороговий бал.

Пороговий бал щороку визначає комісія, утворена Державною службою якості освіти.

Протягом 3 календарних днів з дня проведення засідання комісії його результати надходять до УЦОЯО для відображення результатів у кабінетах учасників сертифікації.

Інформація про успішне проходження сертифікації у вигляді графічного зображення сертифіката розміщується в кабінетах учасників сертифікації не пізніше ніж через 10 робочих днів з моменту встановлення комісією граничної кількості балів.

Графічне зображення сертифіката містить:

 • інформацію про номер сертифіката;
 • прізвище, ім’я та по батькові педагогічного працівника, його посаду;
 • номер протоколу засідання комісії;
 • дату видачі та кінцевий строк дії сертифіката.

Підтвердженням видачі сертифіката педагогічному працівникові є наявність відповідної інформації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Інформацію про видані сертифікати до ЄДЕБО передає УЦОЯО.

Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної категорії педагогічного працівника або підтвердженням наявної вищої категорії.

Неуспішне проходження педагогічним працівником сертифікації не впливає на результати його чергової (позачергової) атестації, підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-яких заходів адміністративного впливу.

Терміни та поняття сертифікації педагогічних працівників

Експерти — педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів освіти чи інші особи з досвідом педагогічної діяльності не менше ніж п’ять років, яких може бути залучено до проведення сертифікації.
Кабінет учасника сертифікації — вебсервіс, що створюється для кожного учасника сертифікації на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Мета сертифікації педагогічних працівників — виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню.
Реєстр сертифікатів — база даних про видані педагогічним працівникам сертифікати, що зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
Сертифікація педагогічних працівників — зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.
Учасник сертифікації — педагогічний працівник, який на момент його реєстрації для участі у сертифікації:
 • працює на відповідній посаді за основним місцем роботи;
 • має стаж педагогічної роботи не менше двох років;
 • зареєстрований для проходження сертифікації у встановленому порядку.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *