МОН затвердило Типову освітню програму закладу позашкільної освіти

vseosvita.ua 

Заклади позашкільної освіти можуть використовувати типові освітні програми або розробляти власні на основі типових освітніх програм.

Міністерство освіти і науки України ухвалило наказ «Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти» № 17 від 05.01.2021 року. Наказ зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 11.03.2021 р. за № 308/35930.

Нагадаємо, що згідно зі статтею 16 Закону України «Про позашкільну освіту», заклади позашкільної освіти можуть використовувати типові освітні програми або розробляти свої освітні програми на основі типових освітніх програм.

У документі, зокрема, йдеться про таке:

Освітня програма закладу позашкільної освіти визначає організацію освітнього процесу у закладі позашкільної освіти з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів здобувачів позашкільної освіти та містить перелік освітніх компонентів.

Відповідно до ч. 6 статті 16 Закону України «Про позашкільну освіту», на основі освітньої програми заклад позашкільної освіти складає та затверджує річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу.

Заклади позашкільної освіти можуть використовувати типові освітні програми або розробляти свої освітні програми на основі типових освітніх програм.

Основним компонентом є навчальні програми за напрямами та профілем позашкільної освіти, інші компоненти для вільного вибору здобувачів освіти, сплановані і організовані для досягнення визначених результатів навчання.

Загальний обсяг навчального навантаження визначається напрямом позашкільної освіти та рівнем творчого об’єднання, допустимим навантаженням для різних вікових категорій та відображається у навчальних планах і програмах.

Навчальний план закладу позашкільної освіти дає цілісне уявлення про зміст і структуру, кількість годин за напрямом позашкільної освіти та роком навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження для здобувачів позашкільної освіти.

З повним текстом документа ви можете ознайомитися тут:

.