Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 184 від 10 березня 2021 року

Питання Єдиного державного веб-порталу
цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Єдиний державний веб-портал цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта”, що додається.

2. Абзац дванадцятий пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Електронне урядування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 236 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 881; 2019 р., № 21, ст. 723; 2020 р., № 2, ст. 68; 2021 р., № 13, ст. 538), після слів “Національної веб-платформи центрів надання адміністративних послуг” доповнити словами “, Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта”.

3. Міністерству цифрової трансформації протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити створення та впровадження в експлуатацію Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта”.

4. Міністерству освіти і науки протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою забезпечити розроблення нормативно-правових актів щодо врегулювання порядку наповнення Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта” в частині веб-платформи дистанційного навчання “Всеукраїнська школа онлайн” освітніми матеріалами, необхідними для дистанційного здобуття освіти, а також забезпечити функціонування веб-платформи дистанційного навчання “Всеукраїнська школа онлайн”.

Прем’єр-міністр України                               Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2021 р. № 184

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний державний веб-портал цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта”

Загальна частина

1. Це Положення визначає мету, основні завдання, функціональні можливості та суб’єктів Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта” (далі — Веб-портал цифрової освіти), зміст інформації, що розміщуються на ньому, а також інші питання функціонування Веб-порталу цифрової освіти.

2. Власником Веб-порталу цифрової освіти та виключних майнових прав на його програмне забезпечення є держава в особі Мінцифри.

Веб-портал цифрової освіти має офіційну адресу в Інтернеті — osvita.diia.gov.ua.

Користування Веб-порталом цифрової освіти здійснюється цілодобово сім днів на тиждень.

Користування освітніми та інформаційними ресурсами, електронними підручниками, мультимедійними навчальними матеріалами (аудіо- та відеоматеріалами тощо, які відтворюються за допомогою електронних засобів) та іншими навчальними ресурсами (далі — освітні матеріали), що розміщені на Веб-порталі цифрової освіти, є безоплатним.

3. Веб-портал цифрової освіти призначений для реалізації права кожного на якісну та доступну освіту шляхом забезпечення створення можливості дистанційного навчання через Інтернет.

4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

 • цифрова грамотність — здатність людини використовувати цифрові технології в сучасному цифровому суспільстві;
 • цифрова освіта — цілеспрямована пізнавальна діяльність особи з метою отримання знань, умінь та навичок або їх вдосконалення протягом життя з використанням цифрових технологій, комп’ютерів, інших електронних носіїв, функціональні можливості яких дають змогу використовувати Веб-портал цифрової освіти.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про професійну (професійно-технічну) освіту”, “Про захист персональних даних”, інших нормативно-правових актах.

5. Обробка персональних даних на Веб-порталі цифрової освіти здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” у порядку, визначеному Мінцифри.

Захист інформації на Веб-порталі цифрової освіти здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

Веб-портал цифрової освіти повинен відповідати ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” (далі — ДСТУ ISO/IEC 40500:2015) та містити матеріали, що відповідають зазначеному стандарту.

Основні завдання Веб-порталу цифрової освіти

6. Основними завданнями Веб-порталу цифрової освіти є:

1) надання можливості доступу до освітніх матеріалів;

2) забезпечення цифрової грамотності людей усіх вікових категорій;

3) забезпечення проведення тестування, зокрема тестування рівня цифрової грамотності (цифрограм);

4) забезпечення отримання електронних документів, що підтверджують проходження навчання;

5) формування індивідуального переліку освітніх матеріалів;

6) відображення новин та результатів досліджень у сфері освіти;

7) поширення ідей цифровізації, доведення інформації щодо новітніх цифрових технологій;

8) забезпечення створення можливості надання пропозицій (зауважень) щодо освітніх матеріалів та процесів дистанційного навчання;

9) надання інформації про підприємства, установи, організації, які можуть надати доступ до цифрової освіти (центрів цифрової освіти);

10) використання методів та механізмів для покращення результатів навчання;

11) захист даних (у тому числі персональних), що розміщуються на Веб-порталі цифрової освіти, від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації;

12) інші завдання, визначені законодавством.

Функціональні можливості Веб-порталу цифрової освіти

7. Відповідно до основних завдань Веб-портал цифрової освіти має такі функціональні можливості:

1) створення освітніх проектів як частини Веб-порталу цифрової освіти;

2) здійснення електронної ідентифікації та автентифікації користувачів, зокрема з використанням електронного підпису, номера телефону, облікового запису в соціальних мережах, адреси електронної пошти;

3) створення та використання особистих електронних кабінетів користувачів після реєстрації та авторизації;

4) зміна даних в особистому електронному кабінеті користувача, зокрема даних про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

5) надання користувачам доступу до освітніх матеріалів;

6) забезпечення створення можливості перевірки отриманих знань після роботи користувача з освітніми матеріалами;

7) забезпечення комунікації користувачів між собою та технічним адміністратором, іншими суб’єктами Веб-порталу цифрової освіти;

8) отримання електронних документів за результатами навчання;

9) застосування інтерфейсів, зокрема адаптованих для осіб з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень;

10) розміщення освітніх матеріалів державною мовою, а також іншими мовами, зокрема жестовою, відповідно до законодавства;

11) інтеграція модулів;

12) систематизація та пошук освітніх матеріалів;

13) користування Веб-порталом цифрової освіти через комп’ютер, інші електронні носії, функціональні можливості яких дають змогу використовувати Веб-портал цифрової освіти;

14) оброблення інформації у режимі реального часу;

15) забезпечення трансляції аудіовізуальної інформації в режимі реального часу;

16) розмежування доступу до інформації, яка розміщена на Веб-порталі цифрової освіти, та забезпечення контролю за таким доступом;

17) проведення моніторингу відвідувань, реєстрації подій, що відбуваються на Веб-порталі цифрової освіти і стосуються його безпеки; блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів та автоматичне інформування технічного адміністратора про вчинення таких дій;

18) надання інформації та/або консультацій користувачам;

19) використання модуля питань та відповідей щодо користування Веб-порталом цифрової освіти;

20) інші функціональні можливості, необхідні для виконання основних завдань Веб-порталу.

Суб’єкти Веб-порталу цифрової освіти

8. Суб’єктами Веб-порталу цифрової освіти є:

1) користувачі — здобувачі цифрової освіти, викладачі, особи, які перевіряють отримані знання засобами Веб-порталу цифрової освіти;

2) надавачі освітніх послуг — фізичні або юридичні особи (заклади освіти, підприємства, установи, організації), що провадять освітню діяльність;

3) держатель Веб-порталу цифрової освіти (далі — держатель);

4) технічний адміністратор Веб-порталу цифрової освіти (далі — технічний адміністратор);

9. Користувачі використовують Веб-портал цифрової освіти для здійснення дистанційного навчання, а також отримання (надання) інформації.

Користувачі мають право:

 • користуватися Веб-порталом цифрової освіти безоплатно та цілодобово, зокрема створювати особистий електронний кабінет користувача;
 • зберігати в особистому електронному кабінеті користувача електронні документи, отримані за результатами навчання;
 • здійснювати комунікацію з іншими суб’єктами на Веб-порталі цифрової освіти;
 • отримувати консультації щодо порядку користування Веб-порталом цифрової освіти;
 • звертатися до технічного адміністратора та держателя з пропозиціями (зауваженнями) щодо функціонування Веб-порталу цифрової освіти.

Користувачі зобов’язані дотримуватися встановленого порядку користування Веб-порталом цифрової освіти.

10. Надавачі освітніх послуг розміщують на Веб-порталі цифрової освіти освітні матеріали та забезпечують створення можливості їх використання здобувачами цифрової освіти.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування розміщують освітні матеріали на Веб-порталі цифрової освіти безоплатно.

Надавачі освітніх послуг мають право:

 • розміщувати на Веб-порталі цифрової освіти освітні матеріали;
 • здійснювати комунікацію з іншими суб’єктами на Веб-порталі цифрової освіти;
 • отримувати консультації щодо порядку користування Веб-порталом цифрової освіти;
 • звертатися до технічного адміністратора та держателя з пропозиціями (зауваженнями) щодо функціонування Веб-порталу цифрової освіти.

Надавачі освітніх послуг зобов’язані:

 • дотримуватися встановленого порядку користування Веб-порталом цифрової освіти;
 • дотримуватися вимог законодавства з питань захисту персональних даних;
 • забезпечити відповідність освітніх матеріалів, що розміщуються на Веб-порталі цифрової освіти, вимогам законодавства, в тому числі ДСТУ ISO/IEC 40500:2015;
 • забезпечити створення можливості отримання здобувачами цифрової освіти електронних документів за результатами навчання;
 • не використовувати Веб-портал цифрової освіти для вчинення протиправних діянь.

11. Держателем є Мінцифри.

Держатель:

 • забезпечує розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо функціонування Веб-порталу цифрової освіти;
 • забезпечує створення, розвиток, ведення, належне функціонування Веб-порталу цифрової освіти, а також зберігання даних та захист інформації, що розміщується на ньому;
 • забезпечує наповнення Веб-порталу цифрової освіти освітніми матеріалами, зокрема може бути замовником освітніх матеріалів;
 • визначає методику проведення тестування рівня цифрової грамотності (цифрограму);
 • проводить аналіз та здійснює контроль за якістю функціонування Веб-порталу цифрової освіти;
 • розглядає пропозиції (зауваження) щодо функціонування Веб-порталу цифрової освіти.

12. Технічним адміністратором є державне підприємство “Дія”, що належить до сфери управління Мінцифри.

Технічний адміністратор створює, модернізує, забезпечує розвиток, адміністрування та функціонування Веб-порталу цифрової освіти, що включає, зокрема:

 • технічне і технологічне супроводження Веб-порталу цифрової освіти;
 • розроблення, створення, модернізацію, забезпечення розвитку, впровадження та супроводження програмного забезпечення Веб-порталу цифрової освіти;
 • визначення за погодженням з держателем порядку створення та функціонування особистого електронного кабінету користувача;
 • придбання апаратних засобів, необхідних для функціонування Веб-порталу цифрової освіти;
 • проведення моніторингу роботи Веб-порталу цифрової освіти та інформаційних ресурсів, підключених до нього, зокрема щодо дотримання ДСТУ ISO/IEC 40500:2015;
 • захист Веб-порталу цифрової освіти, зокрема захист цілісності його бази даних, апаратного та програмного забезпечення, достовірність даних на ньому, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних, що розміщені на Веб-порталі цифрової освіти, безпеку персональних даних;
 • визначення за погодженням з держателем порядку надання (блокування) доступу до Веб-порталу цифрової освіти користувачам та надавачам освітніх послуг;
 • визначення за погодженням з держателем порядку розміщення освітніх матеріалів на Веб-порталі цифрової освіти;
 • проведення навчання щодо наповнення Веб-порталу цифрової освіти, надання інформаційної підтримки щодо порядку користування ним;
 • розгляд пропозицій (зауважень) щодо функціонування Веб-порталу цифрової освіти та надання відповідних пропозицій держателю.

Технічний адміністратор здійснює за дорученням держателя інші заходи щодо функціонування Веб-порталу цифрової освіти.

13. МОН:

 • за погодженням з Мінцифри приймає нормативно-правові акти щодо функціонування веб-платформи дистанційного навчання “Всеукраїнська школа онлайн”;
 • забезпечує наповнення веб-платформи дистанційного навчання “Всеукраїнська школа онлайн” освітніми матеріалами.

Структура Веб-порталу цифрової освіти та його взаємодія з електронними інформаційними ресурсами

14. Веб-портал цифрової освіти є інформаційно-телекомунікаційною системою, яка складається з національної освітньої онлайн-платформи з цифрової грамотності, веб-платформи дистанційного навчання “Всеукраїнська школа онлайн”, освітніх проектів, аудіо- та відеоматеріалів, текстового контенту, засобів перевірки отриманих знань після роботи користувача з освітніми матеріалами, особистих електронних кабінетів користувачів, карти центрів цифрової освіти, додаткових засобів комунікації, мобільного додатка, інших підсистем та програмних модулів.

15. Склад та технічні функції платформ, особистого електронного кабінету користувача, підсистем та програмних модулів Веб-порталу цифрової освіти визначаються держателем відповідно до визначених цим Положенням основних завдань та функціональних можливостей Веб-порталу цифрової освіти.

16. На Веб-порталі цифрової освіти використовується (обробляється) інформація, яка надходить до Веб-порталу цифрової освіти з електронних інформаційних ресурсів (систем), відповідно до визначених цим Положенням основних завдань та функціональних можливостей Веб-порталу цифрової освіти.

Взаємодія Веб-порталу цифрової освіти з іншими електронними інформаційними ресурсами (системами) здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.