Щодо результатів сертифікації вчителів початкових класів у 2019 році

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-772 від 19 грудня 2019 року

Місцевим органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування,
керівникам закладів освіти, головам
атестаційних комісій,
вчителям початкових класів

Щодо результатів сертифікації
вчителів початкових класів у
2019 році

Шановні колеги!

Зважаючи на численні звернення педагогічних працівників і закладів освіти з питань встановлення доплати та присвоєння кваліфікаційної категорії вчителям початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію у 2019 році (далі – вчителі), інформуємо.

Щодо встановлення доплати

Відповідно до частини четвертої статті 51, частини п’ятої статті 61 Закону України «Про освіту» педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката. При цьому, строк дії сертифіката становить 3 роки з дати його видачі, зокрема виданого учасникам сертифікації у 2019 році – з 01.01.2020 по 31.12.2022.

Згідно з пунктом 39 Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 (далі – Положення), підтвердженням видачі сертифіката педагогічному працівникові є наявність відповідної інформації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, яка може бути перевірена з використанням вебсайту державного підприємства «Інфоресурс».

З огляду на зазначене, а також з урахуванням необхідності планування видатиів на заробітну плату у 2020 році та наступних роках, рекомендуємо вчителям своєчасно звернутися до керівників закладів освіти із заявою про встановлення щомісячної доплати у зв’язку з успішним проходженням сертифікації. До заяви доцільно додати роздруковане графічне зображення сертифіката або зазначити У. тексті заяви його реквізити у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Щодо присвоєння кваліфікаційної категорії

Відповідно до частини четвертої статті 51 Закону України «Про освіту» та пункту 40 Положення успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної категорії педагогічного працівника або підтвердженням наявної вищої категорії.

Згідно зі статтею 27 Закону України «Про загальну середню освіту» кваліфікаційна категорія присвоюється за результатами атестації, що проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550.

Таким чином, механізм присвоєння кваліфікаційної категорії для вчителів (в частині строків проведення засідань атестаційних комісій у ході чергової атестації, подання документів для проведення позачергової атестації, видачі атестаційного листа тощо) залишається незмінним.

Водночас, рекомендуємо вчителям, чергова атестація яких не завершується у 2020 році, невідкладно подати заяви про позачергову атестацію, атестаційним комісіям – приймати зазначені заяви, проводити засідання у встановлені законодавством строки та присвоїти вчителям наступну кваліфікаційну категорію або підтвердити наявну вищу категорію.

Привертаємо увагу до того, що успішне проходження вчителем процедури сертифікації (підтверджене відповідним сертифікатом) є достатньою підставою для прийняття атестаційною комісією рішення про присвоєння вчителеві наступної кваліфікаційної категорії або підтвердження наявної вищої категорії без надання ним жодних додаткових документів чи проведення будь- яких заходів, пов’язаних із вивченням діяльності такого вчителя.

Заступник Міністра                                                                          Любомира Мандзій

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *