Особливості оцінювання 3-х і 4-х класів НУШ: Міносвіти підготувало роз’яснення

vseosvita.ua

Закладам ЗЗСО рекомендовано здійснювати формувальне і підсумкове оцінювання учнів 3-х класів вербально.
Міністерство освіти і науки опублікувало роз’яснення щодо оцінювання результатів навчання учнів 3 класів Нової української школи та учнів 4 класів #ЗЗСО, які є учасниками всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти».

Так, закладам загальної середньої освіти рекомендовано до затвердження методичних рекомендацій у новій редакції здійснювати формувальне і підсумкове оцінювання учнів 3-х класів вербально, не відображаючи результати підсумкового оцінювання у журналах.

Зокрема, до завершення 2020/2021 навчального року у 3-х класах ЗЗСО пропонується:

  • з питань здійснення формувального оцінювання дотримуватись методичних рекомендацій, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2018 року № 924 та від 27 серпня № 1154;
  • здійснювати підсумкове оцінювання результатів навчання здобувачів освіти у формі діагностувальних робіт, передбачених календарно-тематичним плануванням, з урахуванням специфіки закладу загальної середньої освіти, права вчителя на академічну свободу та внесення за потреби змін в установленому порядку до календарно-тематичного плану;
  • дозволити фіксувати результати перевірки та оцінювання діагностувальних робіт лише у зошитах/на аркушах з роботами учнів у формі коротких оцінних суджень з порадами щодо покращення результатів з урахуванням очікуваних результатів навчання, визначених в освітніх програмах закладів освіти;
  • вважати необов’язковим заповнення індивідуальних бланків оцінювання результатів навчання учня, запис індексів характеристик результатів навчання, що оцінюються, та передбачити зручний для учителя формат узагальнення результатів підсумкового оцінювання;
  • фіксувати інформацію про результати навчання з навчальних предметів у Свідоцтвах досягнень на підставі результатів діагностувальних робіт з урахуванням їхньої динаміки на користь учневі, а розділ «Характеристика наскрізних умінь» заповнювати на основі спостережень за навчальною діяльністю учнів упродовж семестру.

Відповідно до пункту 3 наказ № 143 ЗЗСО рекомендовано до затвердження методичних рекомендацій у новій редакції здійснювати формувальне і підсумкове оцінювання учнів 4 класів закладів-учасників експерименту відповідно до методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 3-х і 4-х класів НУШ, затверджених наказом МОН від 16.09.2020 № 1146.

Міносвіти звертає увагу вчителів як 3-х класів ЗЗСО, так і 4-х класів закладів-учасників експерименту до того, що:

  • зразок Свідоцтва досягнень учня/учениці, запропонований додатком 2 наказу МОН від 16.09.2020 № 1146, є орієнтовним, тому показники характеристик наскрізних умінь/результатів навчання можуть бути обрані серед наявних або уточнені відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти;
  • результати підсумкового оцінювання учнів зазначених класів у класному журналі не фіксуються, до нього вноситься лише інформація про переведення учня/учениці до наступного класу згідно з відповідним рішенням педагогічної ради.

Нагадаємо, що цьогоріч, у зв’язку з поширенням коронавірусу, 4-ті класи звільнення від проходження державної підсумкової атестації. У класному журналі у відповідних графах робиться запис «звільнений(а)».