Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2021-2022 роках (5 клас)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

№ 1048 від 30 вересня 2021 року

Про проведення конкурсного відбору
підручників (крім електронних)
для здобувачів повної загальної середньої
освіти і педагогічних працівників у
2021-2022 роках (5 клас)

На виконання пункту 4 Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 41 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року № 957), керуючись Порядком конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року № 1002, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2019 року за № 902/33873, ураховуючи лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 29 вересня 2021 року № 22.1/10-2258 НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників (5 клас) (далі – Конкурс) з дотриманням законодавства України у частині  запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2.

2. Затвердити Перелік навчальних предметів/інтегрованих курсів та назв підручників, з яких оголошується Конкурс, що додається.

3. Установити, що:

 • Конкурс проводиться до 30 квітня 2022 року;
 • до 12 грудня 2021 року Державна наукова установа «Інститут  модернізації змісту освіти» (далі – власному вебсайті зразки оформлення комплектів конкурсних матеріалів,  матеріалів щодо проведення І етапу Конкурсу;
 • з 22 грудня 2021 року до 17:00 04 січня 2022 року учасники Конкурсу  надсилають комплекти конкурсних матеріалів до ІМЗО (вул. Митрополита  Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, контактний телефон та номер  телефонної «гарячої лінії» — (044) 248-21-61, електронна адреса —  [email protected]);
 • з 12 січня до 08 лютого 2022 року здійснюється експертиза електронних  версій підручників;
 • до 09 лютого 2022 року експерти передають свої експертні висновки в  паперовому (у двох примірниках) та електронному (у форматі pdf) вигляді до ІМЗО;
 • 10 лютого 2022 року Конкурсні комісії перевіряють правильність  оформлення експертних висновків на підручники, узагальнюють результати  експертиз із кожної назви підручника та приймає одне із передбачених  Порядком рішень;
 • з 14 лютого до 17:00 18 лютого 2022 року учасники Конкурсу мають  право подати до ІМЗО апеляції щодо порушення порядку проведення І етапу  Конкурсу;
 • з 21 до 22 лютого 2022 року Апеляційна комісія здійснює розгляд  поданих учасниками Конкурсу апеляцій;
 • до 23 лютого 2022 року Міністерство освіти і науки України спільно з ІМЗО готує матеріали щодо результатів проведення І етапу Конкурсу для  розгляду їх на колегії Міністерства освіти і науки України;
 • до 25 лютого 2022 року учасники Конкурсу передають до ІМЗО фрагменти електронних версій оригінал-макетів підручників, які братимуть  участь у II етапі Конкурсу;
 • з 03 до 22 березня 2022 року педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти здійснюють ознайомлення та вибір підручників;
 • до 23 березня 2022 року заклади загальної середньої освіти заповнюють спеціальну форму вибору підручників та передають результати вибору в  паперовому та електронному вигляді до органу управління освітою, якому вони  підпорядковані;
 • до 24 березня 2022 року органи управління освітою узагальнюють  результати вибору, здійснені підпорядкованими йому закладами загальної  середньої освіти, та передають їх у паперовому та електронному вигляді за місцезнаходженням до відповідного департаменту (управління) освіти і науки  обласних, Київської міської державних адміністрацій;
 • до 25 березня 2022 року департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій узагальнюють результати  вибору органів управлінь освіти та передають їх в паперовому та електронному вигляді (у форматі pdf) до ІМЗО;
 • 29 березня 2022 року Конкурсні комісії підсумовують узагальнені результати вибору, які надійшли від департаментів (управлінь) освіти і науки  обласних, Київської міської державних адміністрацій, формують та надають ІМЗО пропозиції щодо формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету;
 • з 31 березня до 17:00 06 квітня 2022 року учасники Конкурсу мають право подати до ІМЗО апеляції щодо порушення порядку проведення II етапу  Конкурсу;
 • з 07 до 08 квітня 2022 року Апеляційна комісія здійснює розгляд поданих учасниками Конкурсу апеляцій щодо порушення порядку проведення II етапу  Конкурсу.
 • до 11 квітня 2022 року ІМЗО готує матеріали щодо результатів II етапу Конкурсу для розгляду їх на колегії Міністерства освіти і науки України.

4. ІМЗО (Баженков Є.) забезпечити:

 • прийом, реєстрацію та перевірку комплектів конкурсних матеріалів, їх шифрування та дешифрування Комісією шифрування та дешифрування  комплектів конкурсних матеріалів;
 • належні умови роботи Комісії шифрування та дешифрування комплектів  конкурсних матеріалів, Комісії з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій підручників, Конкурсних та Апеляційної комісій;
 • проведення навчання осіб, які виявили бажання бути експертами;
 • залучення експертів до експертиз;
 • оголошення висновків Конкурсних комісій;
 • оприлюднення на власному вебсайті наказів Міністерства освіти і науки України, інформації про кількість підручників, поданих на Конкурс з кожної назви підручника; витягів з протоколів комісій; витягів з експертних висновків на підручники; узагальнених результатів вибору, які надійшли від департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій; інструктивно-методичних матеріалів та інших документів щодо проведення Конкурсу;
 • розроблення спільно з Міністерством освіти і науки України та  оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України та  власному вебсайті інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору  закладами освіти за фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви та оформлення результатів вибору;
 • дотримання інших вимог, передбачених Порядком.

5. Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти (Божинський В.) забезпечити організаційне супроводження Конкурсу.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  Мандзій Л.

Міністр                         Сергій Шкарлет