Підготовка до ЗНО з англійської мови: поради, інструменти і методики


vseosvita.ua

Як підготувати учнів до ЗНО-2022, щоб вони пройшли тестування на максимальну кількість балів?

Зовнішнє незалежне оцінювання відіграє велику роль у житті людини, тому що воно відкриває двері до подальшої (вищої) освіти, надає більше можливостей у пошуках роботи або зміні місця проживання. Всі організації керуються результатами тестування та рівнем сертифікації кандидатів. Під час вебінара викладачка Києво-Могилянського колегіуму Олена Тарасова ознайомить учасників з вимогами, особливостями та умовами проведення ЗНО-2022, а також методами й технологіями, необхідними викладачам у роботі з учнями під час підготовки їх до #ЗНО.

Вимоги, особливості та умови проведення ЗНО-2022

Програма ЗНО з англійської мови містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників, а також конкретизує, що повинен знати та вміти випускник #ЗЗСО у межах визначених тематичних розділів.

Компоненти успіху на ЗНО

 1. Чітке уявлення знань, умінь і навичок, що перевірятимуться на іспиті й розуміння критеріїв оцінювання.
 2. Вміле використання стратегій, підходів та способів розв’язання задач та виконання завдань.
 3. Різноманітний і багатий підбір завдань та їх форматів для всіх видів мовленнєвої діяльності для підготовки.
 4. Правильний тайм-менеджмент – вміння чітко розподіляти час на виконання завдань. Знання алгоритму виконання завдань.
 5. Відпрацьовані навички перевірки письмового завдання.
 6. Використання лайфхаків і порад тих, хто вже пройшов іспит.
 7. Професіонал-керівник (учитель), досвідчений посередник в освітньому процесі.
 8. Наполеглива і постійна робота учня протягом всього періоду навчання.

Як отримати максимальну кількість балів з читання?

Для успішної роботи з інформацією та правильного виконання завдань з читання потрібно:

 • опанувати стратегії читання (skimming, scanning і careful reading);
 • мати чітке уявлення, з чого складається загальне розуміння інформації, тобто, його складові/subskills;
 • володіти розвинутим лексичним запасом;
 • удосконалювати й розвивати навички критичного мислення;
 • вміти працювати з різними форматами текстів, уявляти алгоритм виконання завдання.

Стратегії читання

Для того, аби навчитись виділяти потрібно інформацію з прочитаного, чітко розуміти, що має на увазі автор, слід знати способи здобуття інформації або певні стратегії читання та виконання завдання.

Skimming – ознайомлювальне читання (швидкий перегляд), це розуміння «суті» або основної ідеї.

Scanning – швидке читання тексту для пошуку конкретної інформації з усього тексту – значення окремих слів, частин речень та самих речень, що складаються в текст.

Careful reading (повільне, ретельне читання) для отримання докладної інформації з усього тексту – значення окремих слів, частин речень та самих речень, що складаються в текст.


Навички критичного мислення

Дуже важливим компонентом адекватного розуміння інформації є навички критичного мислення, до яких належить вміння:

 • аналізувати;
 • узагальнювати;
 • обґрунтовувати або аргументувати;
 • порівнювати та категоризувати;
 • створювати асоціації;
 • класифікувати й категоризувати;
 • робити висновки;
 • заходити характерні ознаки;
 • оцінювати.

Як отримати високі бали з аудіювання?

Аудіювання та читання – рецептивні види мовленнєвої діяльності (сприйняття, розуміння та переробка інформації). Під час аудіювання – через слуховий канал, під час читання – через зоровий.

Увагу варто зосередити на:

 • розвитку навичок критичного мислення;
 • необхідності мати уявлення про загальне розуміння та його складові;
 • володінні достатнім лексичним запасом;
 • вмінні як асоціювати звуки, а через них значення та форму слова;
 • здатності ідентифікувати звуки;
 • розрізняти інтонації, ритм, наголос і мелодику.

Корисні лайфхаки

1.Перед трансляцією уважно прочитати завдання.

2. Під час прослуховування робити нотатки.

3. Зосереджувати увагу на інформації, що запитується в завданні.

4.Вчитися відсортовувати лише ту інформацію, про яку запитують у завданні, не вибирати ту або іншу відповідь, тільки почувши якесь ключове слово.

5. Під час другого слухання тексту, сконцентрувати увагу на питаннях, в яких учень має сумнів.

6. Не концентруватись на невдачі, якщо щось не почули, а слухати далі.


Частина «Використання мови» /Use of English

Це завдання напряму пов’язане з практичним використанням мови. Завдяки такому завданню перевіряють знання:

 • словосполучень;
 • фразових дієслів;
 • вживання прийменників з різними частинами мови;
 • правильне використання синонімів.

Спікерка радить вивчати словосполучення та різні фрази з учнями саме у контексті різних ситуацій та запам’ятовувати їх мовними блоками.


Частина «Письмо»/Writing

Формат завдання – особистий лист.

Мета завдання – виявити майстерність спілкування на письмі за певними темами, продемонструвавши засвоєні граматичні навички та словниковий запас та вміння організовувати власні думки на письмі.

Для успішного виконання завдання варто:

 • знати критерії оцінювання;
 • мати уявлення, які вміння перевіряються;
 • володіти розвинутою лексикою, набором висловлювань-шаблонів, вміти використовувати синонімічні ряди;
 • не робити грубих граматичних помилок;
 • розвинути і закріпити навички перевірки.

Критерії оцінювання

Важливо пояснювати дітям критерії оцінювання, адже учень може добре писати, але водночас не розумітиме за якими принципами оцінюють завдання на іспиті.

 • а1, а2, а4: розкриття умов завдання;
 • b1: зв’язність і логіка;
 • b2: відповідність формату завдання;
 • с: використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом);
 • d: використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія).

Для того, щоб дізнатись більше про підготовку до ЗНО з англійської мови переходьте за посиланням та дивіться вебінар Олени Тарасової: