ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на посаду директора Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира Дмитровича Чайки

«Управління освіти Миколаївської міської ради оголошує конкурс на зайняття посади директора Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області
1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти:
Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області, вул. Котельна, 8, м.Миколаїв, 54003
2. Найменування посади та умови оплати праці:
директор
посадовий оклад відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.
3. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти:
посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків. Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника визначаються установчими документами закладу освіти.
4. Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:
претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:
– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
– копію документа про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра;
– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на момент їх подання;
– довідку про відсутність судимості;
– мотиваційний лист у довільній формі.
За бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
5. Термін подання документів з 25.02.2019 по 18.03.2019 року.
6. Документи подавати до відділу кадрів управління освіти Миколаївської міської ради відповідальній особі – Курдиш Наталії Миколаївні.
за адресою: м. Миколаїв, вул. Інженерна, 3.
Телефон для довідок: 37 53 10».