ГРОМАДСЬКОСТІ

Звернення громадян

 

Вимоги до оформлення звернень громадян

Питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян пропозиції, викривати їх недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів регулює Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96.

Громадяни України мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, установ, організацій незалежно від форм власності, підприємств, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявами або клопотаннями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення.

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або в усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути подано як окремою особою так і групою (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідним роз’ясненням не пізніше як через 10 днів від дня надходження.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Звернення громадян повинні розглядатися і вирішуватися посадовими особами органів  місцевого самоврядування об’єктивно, всебічно і вчасно, у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні  питання неможливо, керівник або його заступники встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Громадянина письмово повідомляють про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення.

Графік роботи телефону «гарячої лінії» та «телефону довіри»
Гаряча лінія - 37-62-16
Щопонеділка 14.00-15.00
Телефон довіри - 37-62-16
Щодня 8.30 – 12.30, 13.00 -17.00; П’ятниця 8.30-12.30, 13.00-16.00
Консультації з питань дошкільної освіти
Щодня 8.30 – 12.30, 13.00 -17.00; П’ятниця 8.30-12.30, 13.00-16.00
  0512 37-53-11
Консультації з питань загальної середньої освіти (по районах)
Щодня 8.30 – 12.30, 13.00 -17.00; П’ятниця 8.30-12.30, 13.00-16.00
 0512 37-53-14
Консультації з питань виховної роботи
Щодня 8.30 – 12.30, 13.00 -17.00; П’ятниця 8.30-12.30, 13.00-16.00
 0512 37-53-12
Консультації з питань захисту прав дітей
Щодня 8.30 – 12.30, 13.00 -17.00; П’ятниця 8.30-12.30, 13.00-16.00
 0512 37-62-19
Інтернет-приймальня
На цій сторінці Ви можете звернутися до управління освіти з питаннями, пропозиціями, проблемами, що потребують вирішення. За необхідності Ви отримаєте письмову відповідь на звернення у терміни, визначені Законом України “Про звернення громадян”. Для цього необхідно в останньому полі вказати, чи бажаєте Ви отримати письмову відповідь і яким чином – листом (вказати повну поштову адресу) чи електронною поштою.


ОГЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНТНІ ПОСАДИ
В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ М. МИКОЛАЄВА
ПОДАТИ ОГЛОШЕННЯ ПРО ВАКАНТНІ ПОСАДИ
В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ М. МИКОЛАЄВА
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСВІТЯН