ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ДОКУМЕНТИ з ОП та БЖ
ДОКУМЕНТИ з охорони праці та безпеки життєдіяльності,ведення яких є обов’язковим у закладах освіти

1. План роботи загальноосвітньої школи (розділи, в яких звучить питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності).

2. Тематика та періодичність обговорення питань охорони праці на педагогічних радах.

3. Наявність паспорта санітарно-технічного стану загальноосвітньої школи.

4. Акти:

– готовності школи до нового навчального року;

– наявність акту-дозволу на право проведення занять в кабінетах, майстернях, лабораторіях, спортивних залах, на спортивних майданчиках;

– про виконання розділу Охорона праці” колективного договору;

– за результатами проведення третього ступеня оперативного контролю

5. Накази по школі:

– про створення служби охорони праці;

– про затвердження посадових обов’язків працюючих з питань охорони праці та інструкцій з охорони праці для проведення інструктажів з працівниками школи та учнями в кабінетах: трудового навчання, фізики, хімії, біології, інформатики, спортивному залі і майданчику, заняттях ОЗВ ;

– про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці (склад комісії повинен мати посвідчення з охорони праці);

– про проведення навчання і перевірку знань педагогічних і технічних працівників з питань охорони праці.

6. Матеріали навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці (навчальні плани, програми, білети або питання для перевірки знань з питань охорони праці та протоколи по результатах перевірки знань ).

7. Інструкції з охорони праці для педагогічних, технічних працівників, обслуговуючого персоналу.

8. Інструкції з охорони праці для проведення інструктажів з учнями в кабінетах, хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, майстернях, спортзалі і майданчику та на заняттях з ОЗВ.

9. Функціональні обов’язки з питань охорони праці :

– відповідальних за організацію і забезпечення здорових і безпечних умов праці, навчально-виховного процесу, стану робочих місць, обладнання, інструментів і пристосувань, приладів, спортивного інвентаря;

– завідуючих майстернями, кабінетами;

– вчителів трудового навчання, фізики, хімії, фізвиховання, ДПЮ, інформатики;

– керівників гуртків, класних керівників.

10. Колективний договір по охороні праці і акти про його виконання.

11. Наявність інструкцій або приблизного переліку питань для проведення інструктажів (вступного і первинного).

12. Журнали:

Реєстрації інструктажів з ОП і БЖД:

– вступного;

– первинного, повторного, позапланового та цільового;

– інструктажів з безпеки життєдіяльності в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, в майстернях, спортзалі і майданчику, при проведенні екскурсій та позашкільних, позакласних заходів;

– реєстрації потерпілих від нещасних випадків;

– реєстрації інструкцій з охорони праці в школі;

– реєстрації обліку видачі інструкцій з охорони праці;

– обліку проведення оперативного контролю за станом охорони праці.

13. Протоколи:

– випробування заземлюючого пристрою на опір розтікання електричного струму ;

– вимірювання опору ізоляції електричних провідників;

– перевірки засобів індивідуального захисту.

14. Документи про стан випробування котлів і систем опалювання.

15. Положення про організацію роботи з охорони праці в установах освіти та положення про розслідування і облік нещасних випадків. Наявність бланків актів форми Н-1; Н-2; НВТ.

16. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

17. Правила протипожежної безпеки. Наявність і стан первинних засобів пожежогасіння. Поетажні плани евакуації працюючих і учнів на випадок пожежі.

18. Наявність інструкцій з пожежної безпеки.

19. Розподіл обов’язків працівників на випадок виникнення пожеж.

Список нормативно-правових актів
 1. Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в період літніх канікул
 2. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 17.04.2019 №337  «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»
 3. Наказ МОН України від 16.05.2019 №659 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу»
 4. Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII “Про охорону праці”
 5. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 № 255 Про затвердження Типового положення про службу охорони праці
 6. Лист МОН № 1/11-1491 від 14.02.19 року щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти.
 7. Наказ МОН України від 01.02.2018 № 94 Про організацію проведення інструктажів, навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в апараті Міністерства освіти і науки України
 8. Наказ МОН України від 20.10.2005 № 609 Про затвердження Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу
 9. Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою
 10. Наказ МОН України від 18.04.2006 № 304 Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України»
 11. Лист МОН України від 16.04.2018 р. № 1/9-240 “Про дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності при підготовці закладів професійної (професійно-технічної) освіти до нового навчального року”
 12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 №1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»
Охорона праці

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖД)

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ “БЕЗПЕКА В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ВІД УЧНЯ ДО ВЧИТЕЛЯ”

Наказ МОН від 15.08.2016 № 974 “Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України

«Про заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування» Спільний лист Міністерства освіти і науки України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 1/9-55/02-1645/12 від 05.02.2015

«Щодо заходів безпеки у навчальних закладах» Наказ Міністерства №2 від 06.01.2015

Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах” Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014

“Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації” лист Міністерства №1/9-385 від 30.07.2014

“Щодо забезпечення безпеки вихованців, учнів та студентів” ​Лист Міністерства від 04.09.2014 року № 1/-444

“Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах” лист МОНУ від 19.08.2014 №1/9-419

Про проведення заходів щодо протидії тероризму” лист Міністерства №1/9-372 від 25.07.2014

Короткометражний сюжет про правила евакуації у навчальних закладах.

Мультфільм про правила поведінки під час артилерійського обстрілу.

 

Навчальний фільм про правила евакуації під час виникнення надзвичайних ситуацій

 

Абетка безпеки (пам’ятки ДСНСУ в Миколаївській області)

Вебпортал безпеки

Методичні рекомендації в допомогу учасникам освітнього процесу

Наказ МОН України від 01.06.2010 за №521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»

“Про використання Методичних матеріалів ”Вимоги безпеки для учнів під час канікул” лист МОН від 26.05.2014 № 1/9-266 

Лист департаменту освіти, науки, молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації від 30 травня 2014 року № 2330/04-02/01-01-16 “Про інструктивно-методичні матеріали “Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності”

Методичні матеріали:

Методичні матеріали для інформаційно-просвітницької роботи з безпеки життєдіяльності

Методичні рекомендації щодо проведення заходів з профілактики отруєння грибами

Методичні рекомендації щодо оформлення куточка пожежної безпеки у загальноосвітніх закладах

Методичні рекомендації щодо здійснення соціально-педагогічної роботи та  соціально-правового захисту дітей, які потрапили в складні життєві обставини 

Методичні рекомендації щодо здійснення соціально-психологічного супроводу дітей та учнівської молоді з девіаціями поведінки

Методичні рекомендації щодо забезпечення прав дітей у навчальному закладі

Електричний струм (Відеопосібник)

Бережімо ліс від вогню!

Отруйні рослини

Укуси комах

Харчові отруєння

Як поводитися у натовпі

Бережіться від нападу собак

Пам’ятка населенню щодо дій під час грози 

Інформаційні навчально-виховні ресурси як чинник формування безпечного освітнього середовища

Як уникнути інфекційних захворювань

Правила поведінки на льоду

Як уберегтися від обмороження і травматизму взимку

Обмороження

Ожеледиця

Небезпечний холод (переохолодження)

Надання допомоги людині, яка провалилася під лід

Щоб свято було безпечним

Будьте обережні з піротехнікою!

Як діяти при отриманні загрози штормового попередження та під час стихійного лиха

Відеоматеріали з енергобезпеки (ПАТ “Київобленерго”)

Обережно, отруйні гриби!

Прихована небезпека міських вулиць

Бережіть організм від перегрівання 

Основні правила поведінки на дорозі та у транспорті

Правила безпеки на залізниці

Основні правила безпечної поведінки з вогнем

Основні правила поведінки при користуванні предметами побутової хімії

Основні правила поведінки при користуванні піротехнічними засобами

Основні правила користування електроприладами

Основні правила безпечного поводження з газом

Основні правила поведінки на воді, біля водоймищ

Основні правила поведінки при зустрічі з тваринами

Основні правила поведінки під час подорожі до лісу

Основні правила поведінки під час збору грибів

Основні правила поведінки під час грози, сильного вітру, шквалів 

ЗСУВИ ТА СЕЛІ

ЯК УБЕРЕГТИСЬ ВІД КЛІЩІВ

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ НА ВОДОЙМАХ!

У ЛІС ХОДИТИ – ЗМІЙ ОСТЕРІГАТИСЬ 

ЗАХОДИ

Тиждень безпеки дорожнього руху в ЗДО №78

На виконання листа управління освіти і науки Миколаївської міської ради «Про проведення Тижня безпеки дорожнього руху» в закладі дошкільної освіти №78 з 06.05.2019 по 12.05.2019 було організовано та проведено перший етап Тижня безпеки дорожнього руху на тему: «Правила руху в нашій країни для пішоходів всюди єдині».

Метою проведення Тижня є популяризація знань правил дорожнього руху серед дітей та їх батьків, активізація роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму; проведення роз’яснювальної роботи серед дітей та батьків щодо дотримання правил дорожнього руху. 


 

Переможці міського етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних

07 травня 2019 року відбувся щорічний міський етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. Чотири кращих команди міста довели: «Із вогнем погані жарти-жартувати з ним не варто!»

Учасники демонстрували свої творчі здібності, використовуючи всі засоби: від дотепного гумору до театральних мініатюр. Лейтмотивом усіх виступів команд було одне – правила безпеки треба знати й пам’ятати, а у випадку біди немає надійнішого захисту, ніж працівники ДСНС.

Перемогу здобули команди таких закладів освіти:

I місце – ЗЗСО №60

II місце – СЗЗСО №22, ЗЗСО №28

III місце – ЗЗСО №54

Висловлюємо подяку всім учасникам фестивалю!


Тиждень безпеки життєдіяльності дитини в ЗДО №51

07 травня 2019 року в закладі дошкільної освіти №51 в рамках тижня безпеки життєдіяльності дитини проведено профілактичний захід, покликаний поліпшити засвоєння дошкільнятами правил безпечної поведінки на дорогах.


Переможці районного етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних серед закладів освіти Центрального району

25 квітня 2019 року відбувся районний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних серед закладів освіти Центрального району.

Учасники розкрили свої творчі здібності, продемонстрували ґрунтовні знання правил безпеки життєдіяльності, органічно вживались у роль рятувальників, застерігали присутніх від порушень правил пожежної і техногенної безпеки.

За старання та волю до перемоги всі команди було нагороджено грамотами.

Перемогу здобули команди таких закладів освіти:

I місце – ЗЗСО №60;

II місце – ЗЗСО №13, 32, 53;

III місце – ЗЗСО №3, 24, морський ліцей.

Висловлюємо подяку всім учасникам фестивалю!


 

Переможці районного етапу Всеукраїнського фестивалю ДЮП серед закладів освіти Корабельного району – ЗЗСО №54, 43, 47, 48, економічний ліцей №1

23 квітня 2019 року відбувся районний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних серед закладів освіти Корабельного району.

У залі панувала святкова атмосфера та дух азарту, адже учасники довго готувались до змагань і мали бажання якнайкраще продемонструвати свої знання та вміння.

На жаль, переможцями не могли стати всі, отож журі вибрало найкращих:

I місце – ЗЗСО №54

II місце – ЗЗСО №43, 47

III місце – ЗЗСО №48, економічний ліцей №1.

Висловлюємо подяку всім учасникам фестивалю!


 

Анонс

22-28.04.2019 у закладах освіти Миколаївської міської ради проводиться тиждень охорони праці й безпеки життєдіяльності.

Запрошуємо учасників освітнього процесу взяти активну участь!

Анонс

24.04.2019 року о 14 00 департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради проводиться семінар, присвячений Дню охорони праці в Україні.

Запрошуються відповідальні (інженери) з охорони праці Центрального району.

Анонс

16-20 травня 2019 року в урочищі Мар`ївське Баштанського району відбудеться обласний збір-змагання юних рятувальників «Школа безпеки», у якому бере участь команда, створена на базі ЗЗСО №3.

Бажаємо учасникам гарного виступу та перемоги!

Анонс

У закладах освіти Миколаївської міської ради у два етапи проводиться тиждень безпеки дорожнього руху:

І етап – 06.05.2019 – 12.05.2019;

ІІ етап – 11.11.2019 – 17.11.2019.

Пропонуємо провести заходи, спрямовані на попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму.


«Охорона праці очима дітей»

24.04.2014, напередодні Дня охорони праці в Україні, в управлінні Держпраці у Миколаївській області відбулося урочисте нагородження дипломами, подяками та цінними подарунками учасників Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Охорона праці очима дітей».

Роботи переможців викликали яскраві емоції та змусили задуматись над питанням дотримання вимог охорони праці на виробництві і в побуті.


 

День цивільного захисту у професійному суднобудівному ліцеї

День цивільного захисту у професійному суднобудівному ліцеї розпочався лінійкою за участю керівного, командного, постійного та учнівського складу й урочистим відкриттям.

Директор ліцею Лисейко О.Й. привітав учасників заходу та націлив їх показати набуті уміння й навички із цивільного захисту. Начальник штабу цивільного захисту ліцею Сєдова Т.І. ознайомила присутніх з планом проведення Дня цивільного захисту.

Також відбувся огляд структурних ланок ЦЗ та дій за призначенням; тематичні уроки, перегляд фільмів з цивільного захисту; естафета, тематична виставка в бібліотеці.

За підсумками естафети були визначені переможець і призери:

І місце – група 11/12;

ІІ місце – група 19/20;

ІІІ місце – група 9/10


 

День цивільного захисту (ЗЗСО № 57)

Щоб навчити дітей діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, 19 квітня у МЗОШ І-ІІІ ст. №57 імені Т.Г.Шевченка відбувся День цивільного захисту.

Розпочався день із інформаційно-дослідницьких студій, де слухали, обговорювали, шукали вирішення проблем, а головне-чули один одного!!!

Протягом дня учні мали змогу переглянути навчальні мультфільми та фільми; виставки плакатів, стіннівок, малюнків; практично ознайомитися із засобами захисту органів дихання та шкіри.

Справжньою подією стала комбінована естафета учнів 10-11 класу, адже на її відкриття завітав дуже поважний гість – Борис Козир. Наші юнаки показали, що вони не лише гарні, сильні, спритні, але й чудові стратеги. Ми побували на справжніх козацьких герцях!

Завершальним етапом став сигнал “УВАГА ВСІМ” та евакуація учасників НВП, де учні і вчителі продемонстрували обізнаність і підготовку з цивільного захисту населення на випадок надзвичайних ситуацій.


 

Переможці районного етапу Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних серед закладів загальної середньої освіти Заводського району

17 квітня 2019 року відбувся районний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних серед закладів загальної середньої освіти Заводського району.

Яскраві виступи учасників сприяли поширенню серед учнівської молоді знань з профілактики пожеж, основам пожежогасіння, рятування та надання допомоги у випадках надзвичайних ситуацій.

Згідно рішення компетентного журі місця розподілено таким чином:

I місце – СЗЗСО №22

II місце – ЗЗСО №23, гімназія №4

III місце – ЗЗСО №6, 37

 Висловлюємо подяку всім учасникам фестивалю!


 

16 квітня 2019 року відбувся районний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних серед закладів загальної середньої освіти Інгульського району.

Команди дружин юних пожежних показали високий рівень виконавської майстерності та вміння діяти в надзвичайних ситуаціях.

За рішенням журі місця розподілились таким чином:

I місце – ЗЗСО №28

II місце – ЗЗСО №11, 20

III місце – гімназія №41, ЗЗСО№42, 50.

Бажаємо нових перемог!


Показовий День цивільного захисту в юридичному ліцеї

12 квітня 2019 року в юридичному ліцеї проведено показовий День цивільного захисту для директорів шкіл Інгульського району. Серед гостей були присутні представники Центру тактико-спеціальної підготовки «Булат», начальник сектора з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення в Інгульському районі Юріна О.В., заступник командира батальйону по роботі з особовим складом капітан Пінтак І.І., керівник міських курсів Центру безпеки мешканців м. Миколаєва Гомелько С.В., регіональний інспектор Інгульського району управління освіти Миколаївської міської ради Каплинська О.В.
У цей день відпрацьовувалась модель НС «Теракт. Підозрілий предмет» у формі квесту. На восьми локаціях пройшли майстер-класи за темами «Підозрілий предмет у транспорті», «Мінування в приміщенні»; «Підозрілий предмет на вулиці», «Заручники», «Пожежа в приміщенні», «Перша медична допомога», «Засоби індивідуального захисту», «Організаційні й правові засади цивільного захисту». Учні відпрацьовували модель евакуації через вікна, з ІІ поверху, у режимі тиші, визволення заручників.
Усі відзначили, що День цивільного захисту пройшов цікаво, креативно, пізнавально, корисно.


 

День цивільного захисту відбувся в школі № 6


 

Вітаємо переможців і призерів Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей».

За підсумками творчих змагань призові місця посіли:

І вікова група:
І місце – Уляна Вовченко, учениця ЗЗСО №14, «Будьте уважні на будівельному майданчику».
ІІІ вікова група:
ІІ місце – Вадим Шостак, учень Миколаївського професійного промислового ліцею, «Щоб травм не мати-інструкції з ОП повинен знати»;
ІІІ місце – Ілля Шевченко, учень ЗЗСО №12, «Безпека батьків-щасливе життя дітей!».

Призи глядацьких симпатій отримали :

Тетяна Марієнко та Світлана Форостинська, учениці ВПУ №21;
Нікіта Головін, ЗЗСО №34, «Захисники Вітчизни»;
Дар’я Кубицька, ЗЗСО №18, «Лікар рятує дівчинку»;
Олег Колісник, ЗЗСО №19, «Пожежники рятують будинок»;
Софія Макарова, ЗЗСО №39, «Рятівник та дівчинка»;
Олеся Соколова, «Академія дитячої творчості», «Агент СБУ»;
Маргарита Шпак, ЗЗСО №22, «Врятоване кошеня».

Нагородження переможців регіонального туру та володарів призу глядацьких симпатій відбудеться 23 квітня 2019 року о 1400 в актовій залі управління Держпраці в Миколаївській області за адресою:
вул. Маршала Василевського, 40/1


 

Захід «Безпечне майбутнє праці» в ЗДО №130

 04 квітня 2019 року в ЗДО №130 Корабельного району головним  інспектором управління Держпраці в Миколаївській області Артеменко Л.А. та представником управління освіти Миколаївської міської ради начальником відділу Яковенком В.І. з нагоди відзначення в Україні Всесвітнього Дня охорони праці проведено превентивний захід на тему «Безпечне майбутнє праці».


 

Семінар-зустріч з питань дотримання законодавства про працю в ЗЗСО №33

 29 березня 2019 року в ЗЗСО №33 Корабельного району головним  інспектором управління Держпраці в Миколаївській області Артеменко Л.А. та представником управління освіти Миколаївської міської ради начальником відділу захисту прав дітей Яковенком В.І. з нагоди відзначення в Україні Всесвітнього Дня охорони праці проведено семінар-зустріч з трудовим колективом закладу освіти з питань дотримання законодавства про працю, створення безпечних і нешкідливих умов для учасників освітнього процесу.


Профілактичний захід до Міжнародного Дня охорони праці в ЗДО №59

21 березня 2019 року в ЗДО №59 за участю державного інспектора управління Держпраці по Миколаївській області Артеменко Л.А. та представника управління освіти Миколаївської міської ради начальника відділу Яковенка В.І. відбувся профілактичний захід, присвячений Міжнародному Дню охорони праці.

У рамках заходу здійснено огляд стану охорони праці, надано методичну допомогу у вирішенні питань забезпечення вимог безпечних і нешкідливих умов праці, навчання й виховання.


Екзамен з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки

15.02.2019 відбувся екзамен з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки (присвоєння ІІ групи з електробезпеки).

Інженери (відповідальні) з охорони праці Заводського району (усього 58 осіб) виявили достатній рівень теоретичної підготовки, вміння діяти в екстремальних ситуаціях і надавати невідкладну допомогу при ураженні людини електрострумом.

Висловлюємо слова вдячності адміністрації СЗЗСО №22 на чолі з директором школи Богуном П.М. за сприяння у проведенні заходу.


Міський етап Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику «Кращий пожежний – це ти обережний».


Екзамен з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки в Корабельному районі

08.02.2019 відбувся екзамен з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки (присвоєння ІІ групи з електробезпеки).

Інженери (відповідальні) з охорони праці Корабельного району (усього 38 осіб) показали достатній рівень знань та отримали відповідні посвідчення.

Дякуємо директору ЗЗСО №47 Моторній З.В. за сприяння у проведенні заходу.