Семінар-практикум «Буде правильна вимова – буде правильне письмо» (ЗДО №64)

Вчителі-логопеди ЗДО №64, працюючи з дітьми-логопатами, усвідомлюють, що головні та єдині помічники в подоланні мовленнєвих вад у дітей – батьки! Хто, як не вони розуміють важливість корекційно-розвиткової роботи, стають головними союзниками і допомагають дитині опановувати світ звуків, а в подальшому і букв. Саме для них проводяться індивідуальні зустрічі-консультації, збори, круглі столи, розробляються анкети, пам’ятки, інформаційні стенди.

11 квітня колектив логопедів зібрав батьків дітей-логопатів на семінар-практикум «Буде правильна вимова – буде правильне письмо» (Раннє попередження помилок при формуванні усного, а в подальшому і письмового мовлення).

Метою семінару: ознайомити батьків із засобами попередження помилок при формуванні писемного мовлення, підвищити рівень компетентності батьків з питань формування фонетико-фонематичного сприймання, уваги, просторового й зорового гнозису, загальної та дрібної моторики. Під час презентації у максимально доступній формі батькам були представлені ігрові прийоми, що сприяють розвитку фонематичного сприймання, формування навичок аналізу і синтезу.

На семінарі-практикумі вчителі-логопеди навчили батьків практичному використанню в навчальних цілях звичайних побутових предметів (ґудзики, резинки, прищіпки, сипучі продукти тощо), дрібних іграшок. На завершення семінару батьки отримали відповіді на хвилюючі їх питання.

Вчителі-логопеди Мішина Наталя Федорівна, Махиня Юлія Олегівна, Дудник Олена Михайлівна, практичний психолог Карсканова Світлана Вікторівна, як єдина команда фахівців, вдячні активним батькам за порозуміння та участь в житті дітей.

Паначова О.А., завідувач ЗДО №64