СЮТ: Заняття Школи педагогічної майстерності

28 січня 2021 р. на занятті Школи педагогічної майстерності методична служба міської станції юних техніків презентувала педагогам нову методичну тему закладу.

Останні п’ять років педагогічний колектив працював над методичною темою «Розвиток компетентностей вихованців позашкільного навчального закладу – важлива умова формування соціально-адаптованої конкурентноспроможної особистості». Ця тема була і залишається актуальною, бо вона є основою для впровадження принципів «Нової української школи».

Рухаючись далі, педагогам запропоновано зосередитися на нової методичній темі – «Формування творчої особистості для життя в інформаційному суспільстві». Тому що підготовувати компетентну, конкурентноспроможну та соціально-адаптовану особистість неможливо без знання особливостей інформаційного суспільства, в якому ми живемо.

І перше заняття Школи педагогічної майстерності, «Освіта в інформаційному суспільстві: ризики і тенданції розвитку» було присвячено знайомству з основними категоріями та поняттями методичної теми. Були визначені основні напрямки, за якими педагогічний колектив буде працювати над формуванням і розвитком теоретичних знань і практичних вмінь на першому етапі роботи над темою.

Педагоги були залучені для обговорення основних ознак інформаційного суспільства, засобів формування нового змісту та форм сучасної освіти.

Педагогам міськСЮТ були проанонсовані основні теми, які винесені для обговорення на засіданнях Школи педагогічної майстерності у 2021 році та запропоновано скористатися Google-анкетою для встановлення зворотнього зв’язку та розміщення питань, які зацікавлять педагогів під час роботи над методичною темою.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *