СЮТ: Заняття Школи педагогічної майстерності

20 січня 2022 р. у міській станції юних техніків відбулося заняття Школи педагогічної майстерності за темою «Розбудова внутрішньої системи оцінювання якості освіти у міськСЮТ. Впровадження академічної доброчесності у закладі освіти».

У рамках першої частини семінару зав. відділу методичного Калініна Л.Г. ознайомила педагогів з етапами розбудови внутрішньої системи забезпечення якості у міськСЮТ та основними методами збору інформації, які будуть використані при проведенні самоаналізу (вивчення документації, спостереження, анкетування).

Друга частина заняття була присвячена академічній доброчесності, як запоруці якісної позашкільної освіти. Головною метою було донести до педагогів значення академічної доброчесності, основні прояви академічної недоброчесності, види порушень та відповідальність учасників освітнього процесу за недотримання академічної доброчесності.

Калініна Л.Г. запропонувала практичне завдання з елементами тренінгу. Педагогів було об’єднано у дві групи та запропоновані питання для обговорення: Чи стикалися ви з порушеннями принципів академічної доброчесності? Наведіть приклади. Якої думки дотримуються ваши вихованці стосовно принципів академічної доброчесності? Назвіть принципи академічної доброчесності, яких повнен дотримуватися педагог у позашкільному закладі освіти. Що передбачає дотримання академічної доброчесності вихованцями позашкільного закладу освіти?

Педагоги жваво обговорили питання, які були поставленні перед ними, проаналізували проблеми доброчесності в сучасній українській школі та позашкіллі. Висновки педагогів лягли в основу «Порадника з академічної доброчесності». Також педагогам були запропоновані корисні посилання на відеоматеріали для вихованців з цього питання.