Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності “WorldSkills Ukraine”

Наказ МОН № 984 від 16.07.2019 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 984 від 16 липня 2019 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2019 р. за № 908/33879

Про затвердження Положення
про Всеукраїнський конкурс
професійної майстерності “WorldSkills Ukraine”

Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, пункту 8 розділу III середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р, та з метою популяризації робітничих професій, професійної орієнтації молоді, інтеграції професійної освіти до світового освітнього простору НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності “WorldSkills Ukraine”, що додається.

2. Директорату професійної освіти (Шумік І. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Хобзея П. К.

Міністр                                                                                                      Л. М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:
Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини                                Л. Денісова

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні                                           Р. Іллічов

Міністр соціальної політики України                 А. Рева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
16 липня 2019 року № 984

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2019 р. за № 908/33879

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності “WorldSkills Ukraine”

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності “WorldSkills Ukraine” (далі – конкурс) з урахуванням стандартів WorldSkills International.

2. Метою проведення конкурсу є популяризація робітничих професій та професійна орієнтація молоді.

3. Основні завдання конкурсу:

 • підвищення інтересу до робітничих професій;
 • виявлення та підтримка обдарованої молоді;
 • стимулювання професійного самовдосконалення молоді;
 • реалізація здібностей талановитої молоді;
 • популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
 • впровадження в освітній процес інноваційних технологій;
 • підвищення рівня викладання фахових дисциплін, фахової підготовки учнів;
 • формування команд для участі в міжнародному конкурсі WorldSkills.

4. Засновником конкурсу є Міністерство освіти і науки України.

5. Організатори конкурсу:

 • Міністерство освіти і науки України;
 • Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”;
 • Федерація роботодавців України.

6. До повноважень організаторів належать:

 • організаційно-методичне забезпечення конкурсу;
 • залучення до проведення конкурсу закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, роботодавців та їх об’єднань, наукових установ, громадських, благодійних організацій, органів місцевого самоврядування (за згодою);
 • зберігання документації;
 • забезпечення проведення II етапу конкурсу;
 • опрацювання зауважень та пропозицій щодо проведення конкурсу.

7. Конкурс проводиться раз на два роки на засадах добровільності, відкритості, прозорості та гласності.

8. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

II. Учасники конкурсу

1. У конкурсі можуть брати участь робітники (службовці), фахівці, здобувачі освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти віком від 18 до 22 років (далі – учасники). За окремими напрямами (компетенціями), які визначають організатори відповідно до правил WorldSkills International, учасником конкурсу може бути особа віком до 25 років.

2. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення.

III. Порядок і строки проведення конкурсу

1. Рішення про проведення конкурсу приймає Міністерство освіти і науки України.

2. Конкурс проводиться за такими етапами:

 • I етап – відбірковий, який проводиться на рівні області, у містах Київ та Севастополь, Автономній Республіці Крим у жовтні – листопаді;
 • II етап – фінальний, який проводиться у квітні – травні, про що організатори повідомляють в оголошенні про проведення конкурсу.

3. Проведення конкурсу забезпечують:

 • на I етапі – департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим;
 • на II етапі – організатори.

4. Оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України та сайтах інших організаторів здійснюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу.

5. Для участі у кожному етапі конкурсу учасники подають до відповідного організаційного комітету заявку на участь за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

IV. Організаційні комітети конкурсу

1. На кожному етапі конкурсу за місцем їх проведення створюються організаційні комітети.

2. Організаційні комітети I етапу конкурсу забезпечують:

 • координацію підготовки та проведення I етапу конкурсу;
 • визначення дати та місця проведення I етапу конкурсу;
 • приймання документів учасників за визначеними напрямами (компетенціями);
 • організацію розроблення планів забудови (облаштування) конкурсних майданчиків за кожним (кожною) напрямом (компетенцією) та їх затвердження;
 • затвердження персонального складу журі I етапу конкурсу та забезпечення його роботи;
 • визначення форми заохочення переможців I етапу конкурсу;
 • висвітлення перебігу проведення I етапу конкурсу в засобах масової інформації, у тому числі оприлюднення його результатів;
 • утворення (за потреби) робочих груп.

3. Організаційний комітет II етапу конкурсу забезпечує:

 • організацію розроблення конкурсних завдань, технічних описів, інфраструктурних листів, правил техніки безпеки та охорони праці, оціночних відомостей за кожним (кожною) напрямом (компетенцією) для I та II етапів конкурсу, їх затвердження та оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України і веб-сайтах інших організаторів конкурсу;
 • координацію підготовки та проведення II етапу конкурсу;
 • визначення дати та місця проведення II етапу конкурсу;
 • приймання документів учасників за визначеними напрямами (компетенціями);
 • організацію розроблення планів забудови (облаштування) конкурсних майданчиків за кожним (кожною) напрямом (компетенцією) та їх затвердження;
 • затвердження персонального складу журі II етапу конкурсу та забезпечення його роботи;
 • визначення форми заохочення переможців II етапу конкурсу;
 • висвітлення перебігу проведення II етапу конкурсу в засобах масової інформації, у тому числі оприлюднення його результатів;
 • утворення (за потреби) робочих груп;
 • створення та затвердження складу апеляційної комісії, а також її роботу.

4. Персональний склад організаційних комітетів I етапу конкурсу, до яких можуть входити представники органів управління освітою, органів місцевого самоврядування (за згодою), науково-методичних установ, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій, благодійних фондів (за згодою), роботодавців та їх об’єднань (за згодою), визначається та затверджується наказами Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Кількість членів організаційного комітету I етапу конкурсу має бути від 9 до 20 осіб.

5. Персональний склад організаційного комітету II етапу конкурсу, до якого можуть входити представники організаторів, центральних органів виконавчої влади (за згодою), роботодавців та їх об’єднань (за згодою), громадських організацій, благодійних фондів (за згодою), затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

Кількість членів організаційного комітету II етапу конкурсу має бути від 11 до 30 осіб.

6. До складу організаційних комітетів конкурсу входять голова, секретар та їх члени.

7. Організаційні комітети конкурсу очолює голова, який призначається відповідним наказом.

8. Голова організаційного комітету:

 • очолює організаційний комітет;
 • розподіляє обов’язки між членами організаційного комітету;
 • керує роботою з організації проведення конкурсу;
 • визначає графік засідань та забезпечує присутність усіх членів організаційного комітету;
 • проводить засідання;
 • забезпечує дотримання процедури проведення конкурсу;
 • забезпечує роботу журі відповідного етапу конкурсу.

9. Секретар організаційного комітету:

 • забезпечує ведення та збереження документації;
 • бере участь у засіданнях організаційного комітету, веде їх протоколи;
 • формує банк даних учасників відповідного етапу конкурсу;
 • надсилає учасникам електронною поштою повідомлення про результати конкурсу;
 • ініціює оприлюднення результатів конкурсу в засобах масової інформації.

10. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення конкурсу;
 • беруть участь у засіданнях організаційного комітету;
 • розглядають документи учасників конкурсу та приймають рішення щодо них;
 • надають пропозиції щодо персонального складу журі, а також апеляційної комісії (на II етапі конкурсу).

11. Формою роботи організаційного комітету є засідання. Рішення про проведення засідання приймає голова організаційного комітету.

Засідання організаційного комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.

Рішення організаційного комітету приймається колегіально на його засіданнях шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови організаційного комітету.

12. Рішення організаційного комітету конкурсу оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар.

V. Експертні групи

1. Для оцінювання виконання завдань учасниками I і II етапів конкурсу створюються експертні групи окремо за кожним (кожною) напрямом (компетенцією).

2. Склад експертних груп формується з числа експертів, які включені до Реєстру експертів, у кількості не менше ніж три особи для кожного (кожної) напряму (компетенції).

Ведення Реєстру експертів покладається на організаторів.

3. Для включення до Реєстру експертів особа подає до організаційного комітету II етапу конкурсу заявку за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

4. Вимоги до експертів:

 • кваліфікація для виконання відповідних робіт в межах компетенції;
 • досвід роботи за фахом (професією) не менше ніж 5 років;
 • рекомендації не менше двох осіб (додаткова перевага експертів – визнана на всеукраїнському чи міжнародному рівні кваліфікація, у тому числі участь у конкурсах професійної майстерності);
 • знання стандартів і регламенту WorldSkills International.

5. Персональний склад експертної групи затверджується рішенням відповідного організаційного комітету конкурсу.

До складу експертних груп не можуть входити учасники конкурсу, члени організаційних комітетів та журі.

6. Експертну групу очолює її керівник, який обирається на першому засіданні з числа членів експертної групи.

7. Члени експертної групи зобов’язані:

 • спостерігати за процесом виконання робіт учасниками та проводити оцінювання;
 • дотримуватися принципів сумлінності й об’єктивності під час оцінювання;
 • бути неупередженими у прийнятті рішень, діяти самостійно;
 • не розголошувати інформацію, що стала відома під час оцінювання.

8. Рішення експертної групи оформлюється протоколом, який підписується всіма її членами та направляється журі відповідного етапу конкурсу для визначення переможців.

VI. Журі конкурсу

1. Журі конкурсу формується з метою визначення його переможців.

2. Журі I і II етапів конкурсу формується окремо за кожною компетенцією.

До складу журі не можуть входити члени організаційних комітетів, експертних груп та апеляційної комісії.

3. До складу журі входять голова, секретар та члени журі. Кількість членів журі має бути не менше ніж три особи для кожного (кожної) напряму (компетенції).

4. Персональний склад журі I етапу конкурсу затверджується рішеннями організаційних комітетів I етапу конкурсу.

До складу журі I етапу конкурсу входять представники роботодавців та їх об’єднань (за згодою).

5. Персональний склад журі II етапу конкурсу, до якого входять представники роботодавців та їх об’єднань (за згодою), затверджується рішенням організаційного комітету конкурсу.

6. Голова журі обирається з числа його членів більшістю голосів.

Голова журі:

 • організовує та проводить засідання журі;
 • розподіляє обов’язки між членами журі;
 • забезпечує дотримання процедури голосування;
 • забезпечує об’єктивність та неупередженість роботи членів журі.

7. Секретар журі:

 • забезпечує ведення та збереження документації;
 • бере участь у засіданнях журі, веде їх протоколи.

8. Члени журі:

 • спостерігають за процесом виконання робіт учасниками;
 • беруть участь у засіданнях журі;
 • дотримуються порядку проведення засідань.

9. Рішення про визначення переможців конкурсу приймається більшістю голосів членів журі від затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови журі.

Засідання журі вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від його складу.

10. Рішення журі конкурсу оформлюється протоколом, який підписують голова, секретар та всі члени, присутні на засіданні, та затверджується наказом Міністерства освіти і науки України. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України і веб-сайтах інших організаторів конкурсу.

Протокол передається до організаційного комітету відповідного етапу конкурсу в день завершення роботи журі.

VII. Підбиття підсумків і нагородження переможців конкурсу

1. Переможців конкурсу визначають за кожним із визначених напрямів (кожною компетенцією) незалежно від місця навчання або роботи.

2. Переможцями конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів та посіли I – III місця за результатами II етапу конкурсу за визначеними напрямами (компетенціями).

3. Переможців нагороджують золотою, срібною, бронзовою медалями та дипломами I – III ступенів відповідно.

4. Учасники II етапу конкурсу нагороджуються дипломами учасників.

5. З числа переможців II етапу конкурсу формується національна команда для участі в міжнародних змаганнях.

6. Підсумки конкурсу оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та інших організаторів конкурсу не пізніше 20 календарних днів після його завершення.

VIII. Апеляційна комісія

1. У разі виникнення спірних питань учасники II етапу конкурсу мають право протягом трьох робочих днів після оголошення рішення журі подати до апеляційної комісії апеляцію в письмовій формі та одержати письмову відповідь.

2. До складу апеляційної комісії входять представники роботодавців та їх об’єднань (за згодою).

До складу апеляційної комісії не можуть входити представники організаторів, члени організаційного комітету, експертних груп та журі.

Кількість членів апеляційної комісії має бути не менше ніж п’ять осіб.

3. Апеляційна комісія розглядає апеляцію в строк не більше трьох робочих днів, більшістю голосів приймає рішення щодо обґрунтованості поданої апеляції та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени апеляційної комісії, присутні на її засіданні.

4. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом та доводиться до відома учасника, який подав апеляцію, протягом двох робочих днів після розгляду відповідної апеляції та надається організаційному комітету II етапу конкурсу для офіційного оприлюднення.

IX. Фінансування конкурсу

Витрати на організацію та проведення конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених законодавством.

 Генеральний директор
директорату професійної освіти                                                                                     І. Шумік

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *