Залучення бізнес-партнерів, підвищення якості підготовки фахівців, рання адаптація до робочого місця – перші результати впровадження дуальної форми навчання у вищій освіті

Завершився перший етап пілотного проєкту із впровадження дуальної форми здобуття освіти у закладах фахової передвищої та вищої освіти України. МОН у співпраці з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та державною установою «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» підготувало Аналітичний звіт за результатами першого року його реалізації.Результати першого року реалізації пілотного проєкту, який розпочався у жовтні 2019 року (наказ МОН) і до якого було залучено 44 заклади фахової передвищої та вищої освіти, підтвердили: 

 • спроможність закладів освіти  здійснювати освітній процес за дуальною формою навчання у тісній співпраці з роботодавцями;
 • доцільність удосконалення набутого досвіду і його поширення на національному рівні. 

Відповідно до Концепції підготовки фахівців основними результатами впровадження дуальної форми здобуття освіти є: 

 • розширення та удосконалення практичної спрямованості освітньої програми із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки; 
 • забезпечення взаємозв’язку та взаємовпливу різних систем (освіта і виробництво, освіта і наука та наука і виробництво) для впровадження важливих змін, спрямованих на підвищення якості освіти; 
 • підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку праці та забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців для національної економіки; 
 • посилення ролі роботодавців та їх об’єднань у системі підготовки кваліфікованих фахівців від формування змісту освітніх програм до оцінювання результатів навчання;
 • модернізація змісту освіти з метою приведення його до відповідності сучасному змісту професійної діяльності; 
 • підвищення рівня конкурентоспроможності випускників закладів освіти в умовах глобалізації та сприяння підвищенню рівня зайнятості молоді; 
 • скорочення періоду адаптації випускників закладу освіти до професійної діяльності; 
 • розроблення (оновлення) професійних стандартів/кваліфікаційних характеристик; 
 • підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання.

Партнерами закладів вищої та фахової передвищої освіти можуть виступати не тільки представники великого та середнього бізнесу, але й ФОПи 2-ої та 3-ої груп, що мають право наймати співробітників. Такі партнерства можуть бути цікавими, особливо в регіонах із невеликими промисловими потужностями за відповідними спеціальностями:

 • 051 Економіка;
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 Менеджмент;
 • 075 Маркетинг;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Формування моделей дуальної форми здобуття освіти може бути різним – заклад освіти може самостійно прийняти рішення щодо її впровадження, до закладу можуть також звернутись роботодавці з ініціативою щодо її впровадження за спеціальностями, в яких вони зацікавлені, або здобувачі освіти, які навчаються за денною формою, за власним бажанням можуть обрати таку форму навчання.

Основні причини, що спонукають здобувачів вищої освіти обирати дуальну форму навчання: 

 • покращення якості практичної (професійної) підготовки; 
 • офіційне працевлаштування за фахом; 
 • наявність заробітної плати/фінансова самостійність; 
 • підвищення конкурентоспроможності на ринку праці; 
 • отримання першого робочого місця за спеціальністю; 
 • рання адаптація до робочого місця; 
 • можливість швидкого кар’єрного зростання. 

Оцінюють знання, уміння, компетентності студентів представники закладу освіти та роботодавці.

Однак існує низка проблем, які сьогодні стримують швидкість поширення дуальної форми на національному рівні:

 • необізнаність бізнесу щодо можливостей соціального партнерства із закладами освіти;
 • низька мотивація до змін;
 • організація навчання на робочому місці під час карантину.

Також існує певний виклик щодо оновлення методологій викладання, розроблення нових відповідних освітніх програм, навчальних планів, проєктування змісту фахової передвищої та вищої освіти на основі комплексного підходу та системи дуальної форми навчання.

Однак, не дивлячись на перешкоди, дуальна форма здобуття освіти впроваджується та розвивається і є одним із напрямів вибудовування соціального партнерства між закладами освіти, здобувачами освіти та роботодавцями.

Довідково

Дуальна форма здобуття вищої освіти – це спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації на рівні  від 25% до 60% загального обсягу освітньої програми на основі договору. 

Нагадуємо, МОН пропонує для громадського обговорення проєкт стратегії розвитку вищої освіти України.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *