Дуальна освіта в закладах профосвіти: що потрібно зазначати у договорі між учнем, профтехом і підприємством

Перед початком навчання за дуальною формою учню, закладу професійної освіти та підприємству рекомендовано укласти тристоронній договір. У ньому важливо вказати права та обов’язки сторін, а також алгоритм дій у форс-мажорних ситуаціях. Про це йдеться в листі Міністерства освіти і науки, який сьогодні, 20 травня 2021 року, опубліковано на сайті.

«У 2019 році пройшло реєстрацію в Мін’юсті Положення про дуальну форму здобуття професійної освіти. Там зафіксовано, що навчання відбувається за договором. Тож після вивчення досвіду та опрацювання матеріалів з роботодавцями іншими стейкхолдерами галузі ми вийшли на такі рекомендації. Вони мають оптимально й повноцінно врегулювати інтереси всіх сторін, які беруть участь у дуальному навчанні», – зазначив заступник Міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.

Оскільки ключовими сторонами в дуальному навчанні є учні, адміністрація закладу профосвіти та підприємство, у листі зазначені рекомендації саме для них. Якщо ж учень є неповнолітнім, діяти в його інтересах можуть батьки або інші законні представники.

У листі Міністерства надаються такі рекомендації щодо прав та обов’язків.

Для учнів:

 • отримувати заробітну плату або іншу грошову винагороду під час навчання;
 • відвідувати заняття з практичної та теоретичної підготовки згідно з навчальним графіком;
 • дбайливо ставитися до майна закладу та підприємства, на якому проходить дуальне навчання;
 • дотримуватися взятих на себе обов’язків,  правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці;
 • відмовлятися від виконання завдань, якщо вони суперечать законодавству з охорони праці, правилам внутрішнього розпорядку виробництва тощо.

Для закладів професійної освіти:

 • надавати методичну допомогу наставникам, які відповідатимуть за підготовку учня в умовах виробництва;
 • оцінювати знання учня відповідно до освітньої програми;
 • розробляти або погоджувати освітні програми, робочі навчальні плани та навчальні програми з підприємством-партнером;
 • пояснювати учням правила безпеки життєдіяльності, інформувати про нормативно-правові акти з питань охорони праці, роботи з конфіденційною інформацією, комерційною таємницею тощо;
 • визначати майстрів виробничого навчання, відповідальних за організацію і виконання професійно-практичної підготовки учнів;
 • спільно із підприємством розробляти та затверджувати графік освітнього процесу;
 • видавати випускникам дипломи про здобуту освіту за результатами державної кваліфікаційної атестації.

Для підприємств:

 • виплачувати учням додаткову стипендію або інше матеріальне заохочення за виконану роботу;
 • погоджувати освітні програми, робочі навчальні плани та навчальні програми;
 • надавати можливість для стажування педагогів закладів профосвіти;
 • брати участь у державній кваліфікаційній атестації випускників;
 • здійснити персональний розподіл учнів на робочі місця або навчально-виробничі ділянки перед початком навчання;
 • призначати наставників учнів;
 • забезпечувати учнів спеціальним одягом та взуттям, приладами, інструментами, іншими знаряддями та матеріалами, необхідними для виконання робіт;
 • інформувати учнів про те, що певна інформація є конфіденційною або становить комерційну таємницю тощо.

У рекомендаціях, зокрема, визначено, що заклад і підприємство мають вчиняти усі залежні від них дії, щоб учень не перервав процес навчання. Ця рекомендація є особливо актуальною під час навчання в умовах карантинних обмежень або у випадку дострокового розірвання договору.