У профтехах створюватимуть наглядові ради для контролю за витратами та роботою закладів – наказ МОН

Пошук ресурсів для розвитку закладу професійної освіти, контроль за його видатками та надання пропозицій щодо підготовки за професіями, які затребувані на місцевому ринку праці. Такими, зокрема, є повноваження наглядової (піклувальної) ради закладу профосвіти. Методичні рекомендації щодо створення таких рад затверджені 23 червня 2021 року наказом Міністерства освіти і науки.

“Заклади профосвіти нині отримують ще один інструмент, який сприятиме їхньому розвитку. Тож окрім Регіональних рад профосвіти, вони матимуть ще одного союзника, який представлятиме їхні інтереси на рівні регіону. Звісно, члени наглядової ради також зможуть контролювати деякі процеси, наприклад, фінансові. Вони мають дбати про прозорість та відкритість цих питань”, – зазначила генеральна директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

У наказі рекомендовано включати до складу наглядових рад представників засновника закладу, громадських організацій, органів місцевої влади території, на якій розташований профтех, роботодавців. Важливо, що до складу такої ради не може входити директор закладу або його заступники, викладачі або учні профтеху.

Передбачається, що наглядова рада може погоджувати проєкти державного або регіонального замовлення під час підготовки до вступної кампанії, сприяти розвитку міжнародного співробітництва в закладі, а також дбати про підвищення кваліфікації викладачів.

Для реалізації своїх прав наглядова рада має право:

  • отримувати від директора профтеху інформацію, необхідну для виконання покладених на наглядову раду завдань; 
  • залучати для проведення незалежної оцінки результатів діяльності закладу профосвіти представників місцевої влади, закладів вищої освіти, вчених, профільних експертів;
  • клопотати до стейкхолдерів сфери щодо розвитку закладу, зміцнення його матеріально-технічної бази і фінансового забезпечення;
  • сприяти поширенню міжнародного досвіду підготовки кваліфікованих кадрів у закладі;
  • інформувати про свою діяльність у засобах масової інформації тощо.

Наглядові ради є дорадчим, колегіальним органом, тож про їхні рішення або рекомендації слід офіційно повідомляти керівника закладу профосвіти, а той, своєю чергою, зобов’язаний їх розглянути та врахувати під час ухвалення відповідних управлінських рішень.