ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на посаду директора загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №64

«Управління освіти Миколаївської міської ради оголошує конкурс на зайняття посади директора загально-освітньої школи І-ІІ ступенів №64 Миколаївської міської ради Миколаївської області

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти:
Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №64 Миколаївської міської ради Миколаївської області, вул. Архітектора Старова, 6-Г, м. Миколаїв, 54046
2. Найменування посади та умови оплати праці:
директор
посадовий оклад відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати пра-ці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змі-нами та доповненнями.
3. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти:
посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, ві-льно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає вико-нанню професійних обов’язків. Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника визначаються установчими до-кументами закладу освіти.
4. Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:
претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі до-кументи:
– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону Украї-ни «Про захист персональних даних»;
– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
– дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
– копію документа про вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра;
– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на момент їх подання;
– довідку про відсутність судимості;
– мотиваційний лист у довільній формі.
За бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
5. Термін подання документів з 15.03.2019 по 04.04.2019 року.
6. Документи подавати до відділу кадрів управління освіти Миколаївської міської ради відповідальній особі – Курдиш Наталії Миколаївні.
за адресою: м. Миколаїв, вул. Інженерна, 3.
Телефон для довідок: 37 53 10».