8 прийомів для рефлексії освітнього процесу

Конструктивний зворотній зв’язок та самоаналіз діяльності під час уроків.

Як зробити урок більш продуктивними? Як зрозуміти, чи сприймають учні навчальний матеріал? Допоможуть у цьому прийоми рефлексії. 

За допомогою спеціальних вправ школярі навчаться усвідомлювати значення кожного уроку, а вчитель – отримувати зворотній зв’язок від своїх учнів щодо їхнього сприйняття освітнього процесу.

1. Прийом «Приріст знань та досягнень» 

Таке завдання наприкінці заняття дозволяє учням миттєво підсумувати знання, здобуті впродовж уроку.

Принцип: Запропонуйте учням наприкінці заняття по черзі за принципом прийому «Мікрофон» назвати 2 факти, продовживши відповідні фрази, – «я не знав…», «тепер я знаю…».

Наприклад: 

 • я не знав, як пишуться за новим правописом слова, в яких «пів» означає «половина».
 • тепер я знаю, що такі слова пишемо окремо, разом пишемо лише ті з них, які становлять собою єдине поняття (наприклад, південь, півострів та інші). 

2. Прийом рефлексії «Закінчи речення»

Виконання такої вправи дозволить кожному учню зробити самоаналіз своєї роботи, зрозуміти значення уроку та набутих знань.

Принцип: Попередньо підготуйте картки з 14 незакінченими фразами та наприкінці уроку запропонуйте учням дописати речення, виражаючи власні думки.

 • сьогодні я дізнався…
 • мені було цікаво…
 • мені було важко опрацьовувати…
 • я виконував завдання…
 • я зрозумів, що…
 • теперь я можу…
 • я відчув, що…
 • я навчився…
 • у мене вийшло…
 • я спробую…
 • мене здивувало…
 • ці знання я зможу використати (поза уроками)…
 • мене здивувало…
 • мені захотілося…

3. Прийом рефлексії «Наплічник» 

Цей прийом найкраще використовувати наприкінці теми або ж по закінченню опанування певного блоку знань. Мета – усвідомити свої здобутки в навчанні.

Принцип: Учні передають один одному умовний «наплічник». Той, хто тримає його в руках, має озвучити свої досягнення та навести конкретний приклад. Якщо не вдається одразу зібратися з думками, учень може сказати фразу «Пропускаю хід» та передати слово наступному школяреві.

Приклад: 

 • я запам’ятав назви найвищих вершин світу;
 • я зрозумів, чим між собою відрізняються абсолютна та умовна висота; 
 • я навчився визначати рельєф місцевості за горизонталями.

4. Прийом рефлексії «Синквейн» 

Це спосіб творчого переосмислення навчального матеріалу, який дозволяє в художній формі проаналізувати вивчене поняття, процес або явище.

Принцип: Запропонуйте учням скласти 5-ти рядковий тематичний вірш, наприклад, про певний термін.

Синквейн будується за наступними правилами:

 • 1 рядок – тема або предмет (записується лише одне слово- іменник);
 • 2 рядок – опис предмета (позначається два слова-прикметники);
 • 3 рядок – опис дії (вказується три дієслова);
 • 4 рядок – фраза, що виражає відношення до предмету;
 • 5 рядок – синонім, що узагальнює чи розширює зміст теми або предмета (описується одним словом).

Приклад: Синквейн до поняття «фізика»: 

Фізика 
Цікава, складна
Досліджує, експерементує, відкриває
Пояснює закони природи  
Наука

6. Прийом рефлексії «Акрослово»

Це ще один спосіб творчої систематизації знань, набутих під час уроку.

Принцип: Запропонуйте учням на кожну літеру слова (імені героя, поняття, терміну та інше), надати його змістовну характеристику.

Приклад: Опишіть Воланда, героя роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита»:

 • В – всесильний
 • О – особа, що втілює у собі справедливість
 • Л – людинознавство, місяць, чорний пудель, бісовщина  
 • А – антипод Ієшуа
 • Н – не суцільне зло
 • Д – диявол

6. Прийом рефлексії «Поділись думками» 

Інколи, щоб освітній процес відбувався ефективніше, варто дослухатись до думок своїх же учнів. Проведіть опитування, в якому учні зможуть  аргументовано висловити власне ставлення до уроків та до навчального процесу. Такий вид рефлексії буде більш ефективним для взаємодії зі старшокласниками.

Принцип: Запропонуйте учням відповісти на наступні запитання (опитування може бути анонімним).

 1. Що подобається на уроках?
 2. Що не подобається на уроках?
 3. Чи можеш вчитися краще на уроках?
 4. Що заважає вчитися краще?
 5. Постав собі оцінку за урок за 12-ти бальною системою та аргументуй її.

7. Прийом рефлексії «Плюс – мінус – цікаво» 

Рефлексію можна провести усно біля дошки, де вибірково учні висловлюють свою думку, або індивідуально (під час такої роботи школярі працюють самостійно).

Принцип: Запропонуйте учням, заповнити табличку з трьома стовпчиками.

 • У графу «+» записуються факти, що викликали позитивні емоції та зацікавили.
 • У графу «–» учні виписують тезисно те, що з теми уроку їм залишилося незрозумілим.
 • У графу «?» позначається те, про що йшлося на уроці, однак учню хотілося б дізнатися про це більше.

8. Прийом рефлексії «Аргументація власної відповіді» 

Така вправа стимулює школярів до самоаналізу роботи на уроці.

Принцип: Запропонуйте учням закінчити речення.

 • На уроці я працював ______________, бо ______________
 • Своєї роботою на уроці я_____________________
 • Урок здався мені______________________
 • Протягом уроку я ______________________
 • Мій настрій ___________________
 • Матеріал уроку був для мене _____________

Рефлексія – важливий етап уроку, під час якого відбувається самоаналіз роботи, систематизація знань та усвідомлення їхнього значення. Завдяки не формальній рефлексії процес навчання стає набагато цікавішим, легшим та ефективнішим як для учнів, так і для вчителя.

 

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *