ЗОШ № 47: міський проєкт «Десять цінностей сьогодення»

З вересня 2019 по квітень 2021 року педагогічний, учнівський, батьківський колективи школи долучилися до участі в міському освітньо-просвітницькому проєкті «Десять цінностей сьогодення».

Метою проєкту була активізація діяльності закладу щодо виховання в учнівської молоді морально-етичних якостей, формування загальнолюдських цінностей, життєвих компетентностей, розвиток правосвідомості та шанування свобод інших і сприяння профілактиці негативних соціальних явищ.

У ході реалізації проєкту здійснювалась організація та реалізація міні-проєктів за цінностями (базові духовно-моральні цінності – ЛЮБОВ, ПОВАГА ДО ІНШИХ, ГІДНІСТЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, СОВІСТЬ, СВОБОДА, ТОЛЕРАНТНІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, РІВНОПРАВʼЯ, ІНІЦІАТИВНІСТЬ), проведення тренінгів, інтерактивних занять, а також інформаційно-просвітницьких програм, соціальних, благодійних, культурних акцій.

Результати роботи над проєктом представлені у відео