Переведення тестових балів ЗНО в шкалу 100–200 балів

osvita.ua

Оцінка за шкалою 100–200 балів є рейтинговою та розраховується на основі тестових балів учасника зовнішнього незалежного оцінювання за допомогою комп’ютерних програмних засобів.

Рейтингова оцінка учасника зовнішнього оцінювання залежить від арифметичної суми балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (тестових балів) і розподілу учасників зовнішнього оцінювання за тестовими балами.

Рейтингова оцінка кожного учасника зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200 балів визначається залежно від місця його результату (його рейтингу) серед результатів інших учасників, які складали той самий тест.

Для отримання результатів учасника зовнішнього оцінювання за 200-бальною шкалою для будь-якого тесту затверджується окрема Таблиця переведення тестових балів у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів.

Таблиця переведення тестових балів у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів оприлюднюється Українським центром оцінювання якості освіти (УЦОЯО) кожного року тільки після перевірки правильності виконання завдань кожного учасника тестування та визначення порогового бала «склав / не склав».

Зазначена таблиця називається рейтинговою, оскільки вказує на місце результату зовнішнього незалежного оцінювання особи серед результатів інших учасників тестування.

Під час розрахунку зазначеної шкали не беруть до уваги результати учасників тестування, які не подолали порогу «склав / не склав» за результатами тестування. Пороговий бал визначає група експертів, які аналізують фактичне виконання тестових завдань учасниками тестування та на підставі цього аналізу встановлюють кількість тестових балів, які є пороговим тестовим балом з предмета.

Учасники ЗНО, які не подолають визначений пороговий тестовий бал, вважаються такими, хто не склав тест.

Варто зазначити, що визначення рейтингової оцінки за таблицями переведення тестових балів минулих років є неточним. Рейтинговий бал може суттєво відрізнятися враховуючи різні рівні тестів і різні фактичні результати виконання тесту учасниками тестування. Таблиці переведення тестових балів минулих років ви можете подивитися за цим посиланням.

Рейтингова оцінка встановлюється лише тим учасникам зовнішнього оцінювання, які подолали поріг «склав / не склав». Учасники зовнішнього оцінювання, тестовий бал яких є меншим за поріг «склав / не склав», отримують результат зовнішнього оцінювання «не склав». Відповідно, мінімальна рейтингова оцінка «100 балів» відповідає значенню порогового бала «склав/не склав».

Максимально можлива рейтингова оцінка «200 балів» встановлюється відповідно до максимально набраного тестового бала. Тобто якщо найкращий результат серед усіх учасників тесту менший за максимально можливий тестовий бал, то цьому тестовому балу в рейтинговій таблиці буде встановлена максимальна рейтингова оцінка «200 балів».

Учасники зовнішнього оцінювання, які набрали однаковий тестовий бал, отримують однакову рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.

Сформовані й затверджені в установленому порядку таблиці за шкалою 100–200 балів не коригуються за підсумками проведення додаткової сесії ЗНО в цьому році та за підсумками розгляду апеляційних заяв щодо результатів тестування.

Для всіх тестів з іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) встановлюється однакове значення порога «склав / не склав» і затверджуються однакові таблиці за шкалою 100–200 балів.

ДОРОЖНЯ КАРТА УЧАСНИКА ЗНО