Про затвердження переліку посібників для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2021 році

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

№ 1178 від 04 листопада 2021 року

Про затвердження переліку
посібників для педагогічних
працівників закладів загальної
середньої освіти, що видаватимуться
за кошти державного бюджету у 2021 році

Відповідно до пункту 10 Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року № 41 (зі змінами), пункту 6 розділу IV Порядку конкурсного відбору підручників та посібників для осіб з особливими освітніми потребами, здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти і посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і. науки України від 17 липня 2019 року № 1004, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 2019 року за № 884/33855, наказу Міністерства освіти і науки України від 22 вересня 2021 року № 1010 «Про проведення конкурсного відбору посібників для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2021 році», на підставі рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2021 року (протокол № 11/1-19) «Про підсумки конкурсного відбору посібників для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у 2021 році», ураховуючи лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 22 вересня 2021 року № 22.1/10-2501 «Про визначення накладів навчально-методичних посібників», НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік посібників для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету (далі – перелік) у 2021 році, що додається.

2. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Баженков Є.):

  • організувати видання і придбання посібників для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, згідно з переліком та відповідно до потреби в таких посібниках і коштів, передбачених на зазначені цілі;
  • під час укладання договорів про видання посібників за кошти державного бюджету передбачити згоду передання видавництвами на безоплатній основі Міністерству освіти і науки України, Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» права на розміщення посібників в електронному вигляді у форматі раї на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України, вебсайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», Національній освітній електронній платформі для безоплатного доступу користувачам мережі Інтернет строком на п’ять років.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                                Сергій Шкарлет