Про особливості організації освітнього процесу в спеціальних, санаторних закладах загальної середньої освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-501 від 02 вересня 2020 року

Департаменти (управління) освіти
і науки обласних, Київської
міської державних адміністрацій

Спеціальні, санаторні заклади
загальної середньої освіти

Про особливості організації освітнього
процесу в спеціальних, санаторних
закладах загальної середньої освіти

Шановні колеги!

1 червня 2020 року Урядом схвалено постанову Кабінету Міністрів України постанова № 586, якою затверджено Порядок зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей, далі – Порядок.

Порядок є чинним і поширюється на спеціальні та санаторні заклади загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами (спеціальні заклади) у структурі яких є пансіон (інтернат) для проживання учнів під час навчання.

Організація діяльності спеціальних та санаторних закладів освіти, далі – спеціальні заклади, в частині забезпечення проживання учнів у пансіонах (інтернатах) з 2020/2021 навчального року має здійснюватися з урахуванням норм зазначеної Постанови та Порядку. Цей Порядок не поширюється на зарахування особи до спеціальних закладів освіти для здобуття певного рівня освіти.

Зарахування осіб до спеціальної школи та навчально-реабілітаційного центру здійснюється відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освітим і науки України від 01.08.2018 № 831, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 945/32397.

Зарахування дітей до санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 № 363, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2003 року за № 525/7846.

Влаштування дитини до пансіону (інтернату) закладу освіти на цілодобове перебування здійснюється на підставі направлення структурного підрозділу освіти місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад, за наявності рішення органу опіки та піклування, прийнятого на підставі рекомендації комісії з питань захисту прав дитини за місцем проживання/перебування дитини (далі – Комісія).

Ураховуючи, що зазначена процедура потребує тривалого часу, що унеможливлює отримання батьками відповідного рішення до початку навчального року, та з метою захисту прав учнів з особливими освітніми потребами на одержання висококваліфікованої спеціалізованої освітньої послуги, рекомендуємо керівникам спеціальних закладів забезпечити тимчасове проживання учням (строком не більше чотирьох місяців) в пансіоні (інтернаті) закладу під час здобуття освіти.

Підставою є заява батьків (одного з батьків) або інших законних представників дитини, де має бути вказано, що вони ознайомлені про відрахування дитини з пансіону у разі відсутності рішення органу опіки та піклування про влаштування дитини до пансіону (інтернату) закладу освіти на період навчання.

Керівник закладу зобов’язаний ознайомити батьків або інших законних представників дитини з порядком зарахування дитини на цілодобове перебування до закладу та поінформувати про їх обов’язки щодо виховання, утримання дитини та своєчасне вибуття дитини із закладу відповідно до визначеного ними строку.

Заклад освіти до якого зараховується дитина на цілодобове перебування зобов’язаний вести облік таких дітей. Директор закладу освіти несе персональну відповідальність за ведення обліку дітей, зарахованих на цілодобове перебування до закладу.

Відрахування дитини з цілодобового перебування у закладі здійснюється за заявою батьків або інших законних представників дитини, які ініціювали влаштування дитини до закладу, або з інших підстав у порядку, встановленому законодавством. Якщо батьки або інші законні представники дитини не звернулися з відповідною заявою у визначений строк керівник закладу зобов’язаний повідомити про це службу у справах дітей.

Заступник Міністра                                  Світлана Даниленко

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *