Соціалізація дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: рекомендації щодо формування навчальної діяльності

vseosvita.ua

Стратегії підтримки дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в освітньому середовищі.

Процес соціальної взаємодії – невід’ємна частина життя будь-якої дитини. Вочевидь дитині з порушеннями опорно-рухового апарату соціалізуватися значно складніше, ніж дитині з нормотиповим розвитком. Отже, сучасний педагог окрім предметних знань має бути обізнаним щодо особливостей дітей зазначеної категорії та їхніх освітніх потреб.

У вебінарі кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Ірина Гладченко ознайомить нас з сучасним станом і перспективами надання корекційно-педагогічної допомоги дітям з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.

ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛІЗАЦІЇ»

Соціалізація – процес та результат активного засвоєння індивідом соціального досвіду, який охоплює соціальне пізнання, соціальне научіння, соціальну адаптацію та соціальне перетворення себе та оточуючої дійсності.

Основні джерела соціалізації:

 • передача культури через сімейний та інші інститути, через систему освіти, навчання і виховання;
 • первісний досвід, пов’язаний з періодом раннього дитинства, з формуванням основних психічних функцій та елементарних форм суспільної поведінки;
 • взаємний вплив людей у процесі спілкування та сумісної діяльності;
 • процеси саморегуляції, які полягають у поступовій заміні зовнішнього контролю індивідуальної поведінки внутрішнім самоконтролем.

Діти, які мають певні фізичні особливості розвитку підпадають під категорію «віктимності», адже вони часто стають жертвами неуспішної соціалізації, і ті речі, які працюють з дітьми з нормотиповим розвитком, можуть не допомагати в такій ситуації. Тож наше завдання – стати підтримкою для таких дітей та знайти правильні стратегії та способи педагогічного впливу, які будуть справді ефективними.

Якими бувають порушення опорно-рухового апарату?

 1. Захворювання нервової системи.
 2. Набуті захворювання.
 3. Вроджена патологія опорно-рухового апарату.

Дитячий церебральний параліч

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – найбільш розповсюджений різновид особливостей розвитку опорно-рухового апарату серед дитячого населення.

Ірина Гладченко зазначає, що саме ДЦП можна розглядати у якості моделі наявності різноманітних розладів, які справляють негативний вплив на якість функціонування дитячого організму, причиною яких може виступати руховий дефіцит.

ДЦП – це збірна група стійких непрогресуючих рухових синдромів, поєднаних з мовленнєвими порушеннями, рідше епілептичними припадками, ліквородинамічними розладами, патологією зору, слуху, інших органів та систем або без них, які є наслідком органічного ураження центральної нервової системи в пренатальному, інтранатальному та ранньому неонатальному періоді.

Рухові порушення

Рухові порушення впливають на психічний розвиток дитини. Так, порушення руху очей, недорозвиток та затримка формування найважливіших рухових функцій призводять до багатьох різних факторів, а саме:

 • обмеження поля зору;
 • обмеження та уповільнення формування предметно-практичної діяльності.

Порушення мисленнєвої діяльності

 • Проявляються у затримці формування понять абстрактного мислення.
 • Спостерігається затриманий розвиток слова як поняття, має місце обмежене, інколи викривлене розуміння значення окремих слів.
 • Деякі діти з порушеннями опорно-рухового апарату мають достатній рівень розвитку інтелекту, у деяких спостерігається своєрідна затримка психічного розвитку, а у деяких констатують наявність порушення розумового розвитку.

Емоційні розлади

Проявляються у вигляді:

 • підвищеної збудженості;
 • чутливості до звичайних подразників навколишнього середовища;
 • схильності до коливань настрою.

Специфічні порушення діяльності й спілкування

Найчастіше спостерігається диспропорційний варіант розвитку особистості. Це може проявлятись в тому, що достатній інтелектуальний розвиток сполучається з відсутністю впевненості в собі, самостійності.

Тож дуже важливо навчати дитину елементарних навичок самообслуговування, адже це значно покращить рівень її життя та надасть можливість і вчителям, і батькам позбавитись «гіпертурботи».

ЯКИМИ МОЖУТЬ БУТИ БАР’ЄРИ В НАВЧАННІ?

 • Труднощі пересування, які проявляються у неспроможності повністю контролювати координацію рухів, силу м’язів.
 • Приміщення не містить необхідних пристосувань (пандусів, ліфтів, підйомників, достатньо широких дверей).
 • Відсутність можливості зручного розташування у класі.
 • Відсутність дрібних пристосувань, які допомагають організувати роботу в класі (наприклад, таких, що обмежують траєкторію мимовільних рухів для здійснення запису в зошит).
 • Особливості мовлення дітей.
 • Труднощі акту ковтання, які не дають самостійно ковтати їжу.
 • Відсутність толерантного ставлення з боку інших членів дитячого колективу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБЛАШТУВАННЯ ПРОСТОРОВО-ФІЗИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

 • Застосування спеціальних сидінь, столів та подушечок для забезпечення правильного положення тіла й голови.
 • Забезпечення безперешкодного доступу до всіх необхідних навчальних матеріалів.
 • Попередження дитини про те, в який спосіб буде змінено положення її тіла перед тим, як будуть здійснені необхідні маніпуляції стосовно пересування.
 • Забезпечення умов для уникнення прямого потрапляння сонячного проміння на дитину.
 • Організація додаткових перерв у роботі дитини за потребою тощо.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

 • Важливим є формування відчуттів артикуляційних поз та рухів. Найбільш дієвим є використання вправ зі спротивом.
 • Необхідне поєднання розвитку мовлення з розвитком функції рук і загальної моторики.
 • Компенсація розладів мовленнєвого розвитку має відбуватись як на логопедичних заняттях, так і в процесі надання допомоги всіма фахівцями у різних видах діяльності.
 • Рекомендації щодо розвитку когнітивної сфери
 • Формування зорового, слухового та кінестетичного сприймання, зорово-моторної маніпулятивної поведінки, позитивного емоційного спілкування з дорослими.
 • Заохочення до предметно-дійового спілкування з оточенням.
 • Застосування регулятивної функції внутрішнього мовлення та ритмічної організації руху.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Застосування альтернативних методів спілкування (піктограми).
 • Використання електронних засобів у навчанні.
 • Надання додаткового часу для завершення будь-якого виду діяльності.
 • Заохочення дитини до опису, уточнення виконання нової задачі.
 • Можливість вибору найзручнішого засобу для фіксації навчальної інформації тощо.

Для того, щоб дізнатись більше про загальні аспекти соціалізації дітей з порушеннями опорно-рухового апарату переходьте за посиланням та дивіться вебінар Ірини Гладченко — https://vseosvita.ua/webinar/zagalni-aspekti-socializacii-ditej-z-porusennami-oporno-ruhovogo-aparatu-383.html