Інклюзивне навчання дітей з ООП: організація освітнього процесу та його компоненти

vseosvita.ua

Як працювати з дітьми з особливими освітніми потребами у закладі освіти?

Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, що ґрунтується на забезпеченні основного права дитини на освіту та права навчатися за місцем проживання, а також передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу освіти. У вебінарі сурдопедагог, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Відділу освіти дітей з порушеннями слуху Володимир Шевченко розкрив поняття інклюзії та особливостей навчання дітей з #ООП та розповів про стратегії організації формування ІПР та ІНП для дітей з особливими освітніми потребами.

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ?

 • Створення позитивної атмосфери.
 • Командний підхід.
 • Індивідуалізація навчального процесу.
 • Адаптація та модифікація.
 • Підготовка педагогів.
 • Ефективне залучення членів родини.

ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ?

 • Розроблення комплексної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
 • Надання додаткових послуг та форм підтримки у процесі навчання. В залежності від того, які діти перебувають у класі, потрібно вирішувати, які додаткові послуги потрібні дитині.
 • Організація спостереження за динамкою розвитку учня.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ДІТЬМИ З ООП?

Діти з порушеннями інтелекту

Головним завданням у роботі з такими дітьми є формування навичок співпраці на основі емоційного контакту з дорослим та з однолітками. Дитину необхідно навчати певному алгоритму діяльності, виконувати взяти на себе зобов’язання.

Діти з затримкою психічного розвитку

Такі діти за умов цілеспрямованої корекційно-розвиткової роботи можуть вирівнятись та вийти на рівень з однолітками. Розвивати та виховувати їх можна лише через пошук позитивного, що стане опорою для підтримання їхньої віри в себе та розвитку почуття довіри та захищеності. Будь-який активний вид діяльності буде корисний для дитини з ЗПР.

Діти з порушенням зору

Дитина з порушенням зору втрачає адаптаційні можливості до суспільства, тож насамперед її варто привчати саме до того, щоб вона була у колективі та могла повною мірою реалізувати свій потенціал.

Діти з порушенням слуху

Стан слуху кардинально впливає на мовленнєвий та психічний розвиток дитини. Порушення слухового аналізатора насамперед негативно впливає на мовлення, що призводить до загального недорозвинення пізнавальної діяльності. А це водночас є першопричиною виникнення інших відхилень у розвитку особистості. Тут важливу роль відіграє спілкування, а саме інформаційна, емоційна, предметна взаємодія, у процесі якої реалізуються та формуються взаємостосунки.

Діти з порушеннями мовлення

Своєчасна організація корекційного навчання, яка відповідає структурі мовленнєвого порушення, дозволяє скоректувати його й тим самим попередити труднощі під час засвоєння програмного матеріалу.

Діти з порушенням опорно-рухового апарату

За умови організації активної адекватної педагогічної допомоги такі діти можуть засвоювати програму ЗЗСО.

Діти з РАС

Складними для таких дітей є колективні форми роботи (через необхідність взаємодії з однолітками) тому залучати їх можна, але після індивідуальної підготовчої роботи та за умови бажання самої дитини.

ПЛАН РОБОТИ НАД ІНДИВІДУАЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ

 1. Установча зустріч членів команди (визначення оптимального складу команди, план проведення комплексного оцінювання сильних сторін та потреб дитини (збір комплексної інформації про дитину)).
 2. Оцінювання рівня психофізичного розвитку дитини, визначення поточного рівня знань та вмінь різними фахівцями як основи для подальшої організації навчання.
 3. Організація навчання за індивідуальним навчальним планом. Моніторинг ефективності, внесення коректив.

Комплексне вивчення:

 • наявний рівень знань та вмінь дитини, можливості, потреби;
 • рівень підготовленості дитини до школи;
 • адаптаційний потенціал (які можуть виникати труднощі в адаптації, чи перебувала дитина в колективі тощо);
 • особливості розвитку пізнавальних процесів;
 • вміння, сильні якості та труднощі, освітні галузі, в яких дитини потребує допомоги;
 • інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання;
 • аспекти соціального/емоційного розвитку, в яких дитина потребує допомоги.

ЗАВДАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Батьки – надають інформацію про стан здоров’я, розвиток, інтереси, особливості поведінки дитини.

Фахівці – визначають особливості розвитку тих чи інших процесів, функцій.

Педагоги – з’ясовують наявний рівень знань та вмінь, зіставлення вимог програми та можливостей дитини, особливості поведінки, спілкування з ровесниками та дорослими.

Адміністрація – організовує додаткову адміністративну підтримку (розклад, додаткові фахівці тощо).

! Процес оцінювання здійснює команда супроводу, до якої входять вчитель, асистент вчителя, психолог, логопед, соціальний педагог, вчитель-дефектолог, фахівці з інших організацій, а також батьки.

РОЛЬ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 1. Організаційна (допомагає в організації навчально-виховного процесу в групі/класі з інклюзивним навчанням, надає допомогу дітям в організації робочого місця, допомагає концентрувати увагу, співпрацює з фахівцями, формує учнівське портфоліо разом з вихователем/вчителем).
 2. Навчально-розвиткова (спільно працює з вихователем/вчителем надає освітні послуги, здійснює соціально-педагогічний супровід дітей, сприяє розвитку дітей, покращенню їхнього психоемоційного стану, стимулює розвиток соціально-активних дітей тощо).
 3. Діагностична (спільно з групою фахівців вивчає особливості діяльності й розвитку дітей, оцінює разом з вихователем/вчителем досягнення дитини тощо).

МОДЕЛІ СПІВПРАЦІ ВИХОВАТЕЛЯ/ВЧИТЕЛЯ ТА АСИСТЕНТА ВИХОВАТЕЛЯ/ВЧИТЕЛЯ

 • Ведення і підтримка.
 • Навчання в центрах діяльності.
 • Паралельне навчання.
 • Альтернативне навчання.

Для того, щоб дізнатись більше про інклюзивне навчання дітей з ООП, переходьте за посиланням та дивіться вебінар Володимира Шевченка:

Журналіст: Фещенко Юлія Вікторівна