Програма з розвитку логіки для учнів 3-4 класів

Одними із аспектів процесу формування особистісних якостей молодших школярів є забезпечення відповідного розвитку їх логічного мислення, який виступає необхідною передумовою адаптації учнів до життя у суспільстві.

Цей процес передбачає засвоєння дітьми елементарних логічних прийомів та орієнтований насамперед на формування вміння розмірковувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати свою думку та робити прості висновки, що є необхідним підґрунтям для розвитку особистості дитини та формування ключових компетентностей та наскрізних умінь.

Сприяти розвитку логічного мислення учнів та учениць 3-4 класів допоможе програма «Розвиваємо логічне мислення», розроблена на 20 днів (4 тижні), що містить комбіновані завдання, спрямовані на розвиток уміння аналізувати, узагальнювати, зіставляти та класифікувати об’єкти, пояснювати та аргументувати, встановлювати логічні зв’язки.

Розпочати роботу із завданнями програми можна у будь-який зручний час, починаючи з першого дня першого тижня. Пам’ятайте, що дитину не потрібно перевантажувати: чергуйте виконання завдань із активним відпочинком.

 

1 тиждень

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Розвиваємо вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та робити логічні висновки. Міркуємо логічно: формуємо зв’язне мовлення
Розвиваємо логічне мислення, увагу та спостережливість. Аналізуємо і визначаємо помилки. Материки, міста, країни
Мислимо логічно: аналізуємо, класифікуємо, узагальнюємо. Пристосуванці
Розвиваємо вміння робити висновки, визначаючи переваги та недоліки конкретних видів транспорту. Такий різний транспорт
День 2 Розвиваємо логіко-математичні здібності, уміння порівнювати і співвідносити. Одне й те ж
Встановлюємо взаємозв’язки між правилами безпеки та своїми діями. Аналізуємо правила безпеки
Істинні та хибні судження. Вчимося перевіряти правдивість інформації. Факт чи вигадка про тварин. Ящірка
Висуваємо припущення, наводимо аргументи на захист власної думки. Вивчаємо материки й океани
День 3 Розвиваємо вміння наводити аргументи на захист власної думки, робити висновки. Мобільний телефон: шкідливо чи корисно?
Розвиваємо логічне і критичне мислення: порівнюємо та класифікуємо об’єкти. Космічне партнерство
Розвиваємо логічне мислення, уважність. Визначаємо істинні та хибні твердження. Шукаємо наукове пояснення кольору рослин
Розвиваємо логічне мислення та уважність, розв’язуючи числові судоку. Числові головоломки «Судоку» №8
День 4 Аналізуємо, класифікуємо та об’єднуємо об’єкти за певними ознаками. Вивчаємо типи ресурсів
Аналізуємо та узагальнюємо інформацію, робимо аргументовані висновки. Розкриваємо секрети рослин
Розв’язуємо логічні задачі методом припущення. У зоопарку
Розвиваємо аналітичне і логічне мислення, увагу, вміння орієнтуватись на місцевості. Карта скарбів
День 5 Вчимося визначати проблеми, аналізувати та планувати шляхи їхнього розв’язання. Шукаємо шляхи розв’язання проблем
Аналізуємо та узагальнюємо інформацію, робимо аргументовані висновки. Кісточкові секрети: вивчаємо світ рослин
Розвиваємо логіко-математичне мислення у процесі вирішення життєвих ситуацій. Порівнюємо ціни на квитки
Розвиваємо уміння сприймати форми. Співставляємо математичні поняття під час розв’язування головоломок. Шість квадратів

 

2 тиждень

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Розвиваємо вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та робити логічні висновки. Рішення і наслідки
Розвиваємо логічне мислення і вміння порівнювати іменовані числа. Уважний детектив №9
Розвиваємо логічне мислення засобами мовних ігор. Театральні професії
Розвиваємо логіко-математичні здібності, розв’язуючи задачі. Автостоянка
День 2 Аналізуємо, плануємо, розвиваємо вміння будувати план дій та ефективно використовувати ресурси. Великі зміни у школі
Розвиваємо уявлення про частини об’єктів як складові цілого, розгадуючи ребуси. Розгадуємо ребуси на тему «Комахи»
Розвиваємо логіко-математичні здібності, розв’язуючи задачі. Слідами єті
Вчимося встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, будуючи складнопідрядні речення. Будуємо складнопідрядні речення №1
День 3 Розвиваємо логіко-математичне мислення у процесі вирішення життєвих ситуацій. Місця в театрі
Розвиваємо логічне мислення, створюючи мовні ігри. Розкодовуємо слова
Аналізуємо та критично оцінюємо ситуації. Наводимо аргументи на захист власної думки. Інтернет: безпечно/небезпечно
Аналізуємо, порівнюємо та встановлюємо логічні зв’язки. Від числа до числа №8
День 4 Аналізуємо та визначаємо невідомі компоненти виразів. Кольорові рівняння №8
Розвиваємо логічне та аналітичне мислення засобами мовних ігор. Метаграми «Слова-сходинки» (№8)
Аналізуємо, оцінюємо дані та зв’язки між ними для розв’язання проблеми математичного змісту. Визначаємо вагу песика
Розвиваємо уміння зіставляти та класифікувати об’єкти. Вчимося добирати елементи, яких бракує. Незавершені речення №6
День 5 Аналізуємо, порівнюємо та встановлюємо логічні зв’язки між об’єктами. Хто де живе?
Мислимо логічно: розв’язуємо задачі, здійснюючи обчислення зручним способом. Взуй сороконіжку
Мислимо логічно: вчимось розрізняти особисту та публічну інформацію. Моя особиста інформація
Зіставляємо та класифікуємо об’єкти, визначаючи спільні ознаки. Допиши речення

 

3 тиждень

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Встановлюємо причинно-наслідкові зв’язки, робимо висновки. Наводимо аргументи на захист власної думки. Риб’ячий скелет: визначаємо причини проблем
Аналізуємо та визначаємо невідомі компоненти виразів. Космічні рівняння
Вирішуємо проблеми, застосовуючи математичні прийоми. Влучне попадання
Розвиваємо логічне мислення засобами мовних ігор. Розгадуємо логогриф: «гра» у словах
День 2 Розвиваємо вміння аналізувати, порівнювати та класифікувати предмети за певними ознаками. Малюнок, питання, ознака
Шукаємо способи вирішення проблеми, розвиваємо увагу. Приклади й подарунки
Розвиваємо уявлення про частини об’єктів як складові цілого, розгадуючи ребуси. Розгадуємо ребуси №8
Закріплюємо навички розв’язування проблем математичного змісту із застосуванням методів аналізу та синтезу. Прочитай діаграму: чи потрібно сортувати сміття?
День 3 Вчимося аналізувати, планувати і дотримуватись часових рамок. Спритна помічниця
Удосконалюємо вміння використовувати сталі сполучення слів і порівнювати числа. Прибирання у сови: що означає «розводити руками»?
Вирішуємо завдання, опираючись на власний досвід та світосприйняття. Прибираємо галявину, сортуємо сміття
Аналізуємо, оцінюємо дані та зв’язки між ними для розв’язання проблеми математичного змісту. Цікава математика: визначаємо вагу тварин
День 4 Розвиваємо логіку, вирішуючи математичні задачі. Час десерту
Розвиваємо логічне мислення, розшифровуючи головоломки. Збагачуємо словниковий запас. Дев’ять сотень у словах
Розвиваємо логічне мислення та уважність, розв’язуючи судоку в малюнках. Судоку в малюнках
Розвиваємо логічне мислення, класифікуємо та зіставляємо частини мови. Знайди зайве слово №6
День 5 Розвиваємо логіко-математичне мислення у процесі вирішення життєвих ситуацій. Економний кулінар
Аналізуємо та класифікуємо дані, розв’язуючи математичні завдання. Магічний квадрат
Розвиваємо уміння орієнтуватись в просторі та на площині. Повторюємо поняття «ліворуч», «праворуч». Повертаємо фігури
Встановлюємо причино-наслідкові зв’язки. Визначаємо проблеми та способи їх вирішення. Аналізуємо проблему

 

4 тиждень

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Розвиваємо логічне та просторове мислення, увагу та пам’ять, вчимося помічати деталі під час розв’язування проблемних завдань. Замальовані комірки
Розвиваємо логіко-математичне мислення у процесі здійснення усних обчислень. Числові кросворди
Розвиваємо уявлення про частини об’єктів як складові цілого. Логіка малюнків
Аналізуємо та визначаємо невідомі компоненти виразів. Загадкові доданки
День 2 Мислимо логічно: вчимось аналізувати, сортувати, класифікувати. Розвиваємо увагу та спостережливість. Головоломка «Квадрат юного математика» № 6
Розвиваємо логічне та просторове  мислення. Орієнтуємось у просторі й на площині. Сховані кубики № 7
Тренуємо навички здійснювати письмові обчислення, розвиваємо увагу та логічне мислення. Виконуємо математичні фокуси: ланцюжок дій
Розвиваємо логіко-математичне мислення у процесі здійснення письмових обчислень. «Спортивна математика»: реґбі
День 3 Розвиваємо логіко-математичні здібності, розв’язуючи задачі. Квадрати та сума
Встановлюємо логічні зв’язки, здійснюючи математичні операції. Гармонія чисел
Мислимо логічно: класифікуємо предмети за певною ознакою. Сортування слів: музика
Міркуємо логічно: удосконалюємо вміння розв’язувати логогрифи. Шукаємо папуг ара
День 4 Встановлюємо логічні зв’язки, здійснюючи математичні операції. Однакова сума
Розвиваємо логіко-математичне мислення у процесі здійснення усних обчислень. Головоломка №8: додавання та множення
Розвиваємо образне  та аналітичне мислення під час написання розповіді за шаблоном. Моя таємнича історія
Розвиваємо логічне мислення, вчимося створювати мовні ігри. Розгадуємо чайнворди
День 5 Розвиваємо креативне та логічне мислення. Виконуємо завдання, враховуючи характерні ознаки геометричних фігур. Трикутники. Варіант 2
Розвиваємо логіко-математичні здібності, розв’язуючи задачі. Головоломка «Квадрат доданків» № 8
Мислимо логічно: визначаємо предмети за певною ознакою. Називаємо рослини за описом
Вчимося встановлювати логічні зв’язки, аналізувати, створювати малюнкові схеми. Складаємо ланцюг живлення № 6

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *