Підтвердження факту хвороби учасника ЗНО

osvita.ua

Згідно з Умовами участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженими наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 26.11.2015 року № 95З, однією з причин, що можуть бути визнані перешкодою для участі в зовнішньому оцінюванні, є хвороба.

Для підтвердження факту хвороби учасника зовнішнього оцінювання необхідно отримати:

  • для зайнятого населення – листок непрацездатності, форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406;
  • для поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії України – довідку про тимчасову непрацездатність поліцейського, військовослужбовця Національної гвардії України, форма якої затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 березня 2016 року № 201;
  • для військовослужбовців строкової служби, офіцерів та військовослужбовців військової служби за контрактом – довідку про тимчасову непрацездатність військовослужбовця, видану органом, у сфері управління якого перебуває заклад охорони здоров’я;
  • для випускників загальноосвітніх навчальних закладів, учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів – форму первинної облікової документації № 095/о «Довідка №___ про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу І – IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110;
  • для дітей-інвалідів віком до 18 років – форму первинної облікової документації № 080/о «Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 18 років», наведеній у додатку до Порядку видачі медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 грудня 2001 року № 482 або Індивідуальну програму реабілітації дитини-інваліда № _____ (вікова категорія від 0 до 18 років), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 жовтня 2007 року № 623;
  • для інших осіб – форму первинної облікової документації № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)», або форму первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110.

Перелік захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затверджений наказом МОН № 1027/900 від 29.08.16 року “Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність”.

Абітурієнти які не змогли взяти участь у основній сесії ЗНО через хворобу, що підтверджено відповідною довідкою, мають право взяти участь у додатковій сесії ЗНО. Реєстрація на додаткову сесію здійснюється регіональними центрами оцінювання якості освіти протягом п’яти робочих днів після дня проведення ЗНО з відповідного предмета (з урахуванням дня проведення зовнішнього оцінювання з цього предмета).

ДОРОЖНЯ КАРТА УЧАСНИКА ЗНО