Сервіс із розрахунку конкурсного бала вступника

osvita.ua

В Україні завершено проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Вже найближчими днями вступники до закладів вищої освіти дізнаються про отримані результати тестування, які вони використовуватимуть під час вступної кампанії.

При вступі до вишів одним із основних чинників, який впливатиме на освітню траєкторію майбутнього студента, є конкурсний бал вступника.

У 2021 році показник конкурсного (рейтингового) бала вступника, значення якого буде використовуватись при вступі на перший курс бакалаврату, обчислюється на підставі кількох показників.

Зокрема, при розрахунку конкурсного бала беруться до уваги бали тестів зовнішнього незалежного оцінювання, бал документа про повну загальну середню освіту, бал за мотиваційний лист тощо.

При цьому зазначені показники множаться на невід’ємні вагові коефіцієнти, які використовуються для коригування закладом освіти ваги кожного конкурсного показника у конкурсному балі.

Вагові коефіцієнти встановлюються закладом освіти окремо для кожної спеціальності, а їх сума завжди дорівнює одиниці.

Значення вагових коефіцієнтів для кожного конкурсного показника зазначені в умовах вступу до закладу освіти та відображаються у всіх конкурсних пропозиціях в Інформаційній системі вступника “Вступ.ОСВІТА.UA”.

На показник рейтингового бала вступника також впливають регіональний, галузевий та сільський коефіцієнти, що встановлюються для різних категорій вступників. 

Для зручного визначення свого конкурсного бала з урахуванням всіх можливих показників та коефіцієнтів абітурієнти та їхні батьки можуть скористатись сервісом розрахунку конкурсного бала.

Також, на сайті Інформаційної системи “Вступ.ОСВІТА.UA” у кожній спеціальності кожного закладу освіти доступне посилання на зазначений сервіс розрахунку конкурсного бала, натиснувши на яке всі вагові коефіцієнти спеціальності будуть заповнені автоматично.

Конкурсний бал вступника не може перевищувати 200 балів.

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛА