ЗОШ №31: Моніторинг дистаційного навчання та шляхи покращення

8 листопада було проведено обговорення моніторингу дистанційного навчання в Миколаївській ЗОШ №31, до якого долучились батьки та вчителі закладу освіти протягом 1-6 листопада.

Вчителі зазначили, що 100% користуються Google Classroom, Google Meet (96,3 %). Батьки підтвердили, що вчителі використовують для навчання платформу Google Classroom (85,3%), для синхронних навчальних занять Google Meet (64,7%).

78,6 % опитаних батьків визнають, що Google Workspace for Education – зручна платформа.

Ставлення до дистанційного навчання батьків: негативно (36.1 %), позитивно (26,6%), нейтрально (24,4%), важко відповісти (13,9 %). Інформації про дистанційне навчання у більшості батьків достатньо (84,6%). Ми запропонували оцінити батьків за 5-бальною шкалою організацію дистанційного навчання в закладі освіти і отримали такі результати: «5» – 51, 9%, «4» – 33,5%.

Дистанційне навчання може бути якісним лише за підтримки батьків. Ми поцікавились чи допомагають батьки дітям займатись під час дистанційного навчання. Завжди – відповіли 27,8%, коли є можливість – 32,7 %, іноді, на прохання дитини – 29,7%, не допомагають – 9,8%.

Домашнє завдання вчителі надають 100% на платформі Google Classroom. 85,2 % більшість учнів виконують завдання, 7,4 % – не всі виконують домашні завдання. Серед причин невиконання зазначають поганий інтернет (44,4%), відсутній комп’ютер (смартфон) (40,7%), немає інтернету (29,6%), багато завдань (14,8%), важко засвоїти тему (7,4%).

Серед проблем, які виникають під час дистанційного навчання батьки вказують на поганий інтернет (25,9%), відсутній інтернет (3,8%), важкий матеріал (30,8%), багато завдань (19,2%), не виникають проблеми (35,7%).

Більшість батьків вважають, що є потреба в синхронному навчанні (60,2%), немає такої потреби (18,8 %), важко відповісти (21,1%). Вчителі вказують, що проводять уроки в синхронному режимі (96,3%)

Стосовно поліпшення процесів дистанційного навчання батьків все влаштовує (44,4 %), зменшити навантаження (21,8%). Також рекомендують більше проводити уроки в синхронному режимі та фізхвилинки.

Під час наради з директором було обговорено результати опитування батьків і вчителів та розроблено шляхи по покращенню процесів навчання за технологіями дистанційного навчання.

На допомогу вчителям школи створено Google Classroom, де завантажуються матеріали для опанування технологіями дистанційного навчання. За запитом педагогів 9 листопада було проведено майстерку «Використання онлайн-дошок Jam, Padlet», 16 листопада – «Можливості Canva в організації інтерактивного навчання».

Дякуємо всім учасникам освітнього процесу за готовність до змін, адаптивність та підтримку!

За інформацією закладу