З досвіду роботи Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №35 з медіаресурсами

Навчальна методична робота в школі проводиться з урахуванням результатів анкетування, що дозволяє діагностувати запити педагогів. Один з напрямів роботи щодо підвищення фахового рівня вчителів є вдосконалення медіакультури, медіаграмотності та цифрової грамотності. З цією метою організована робота постійнодіючого семінару «Удосконалення медіаграмотності та медіакультури педагогів», заняття якого проводяться  раз на місяць дистанційно, синхронно на платформі Meet вчителями школи: Горбатюк С.Д., Косьяненко В.В., Власенко Г.О., Яновською І.В., Усенко С.Д.  Мета семінару полягає у формуванні навичок щодо використання електронних освітніх ресурсів, ефективної взаємодії учасників освітнього процесу на базі цифрових технологій, ефективного впровадження безкоштовних інтерактивних освітніх платформ в освітній процес.

    Тематика занять постійнодіючого практичного семінару «Підвищення медіаграмотності та медіакультури педагогів»

                 № Тема заняття
1 Використання інтерактивних дошок Lino, Padlet, Jamboard.
2 Використання класної дошки при дистанційному навчанні
3 Wordwall– ігри, вікторини.
4 Інтерактивні аркуші – Wizer.me, Liveworksheets.
5 Створення  ментальних карт
6 Створення хмар слів в сервісі Word Art
7 Quizlet – флеш-карти
8 Kahoot, Quizizz, Trіventy – інтерактивні вікторини
9 Thinglink – інтерактивні картинки.
10 Робота на платформі Classtimе
11 Генератори ребусів, кросвордів, пазлів, Q-R кодів
12 Практичне застосування пакету «MS-офіс»: форматування документів.
13 Практичне застосування пакету «MS-офіс»: створення таблиць у WORD
14 Практичне застосування пакету «MS-офіс»: побудова графіків та створення формул у MS-WORD.
15 Створення особистого сайту вчителя на платформі Google

На відкритих уроках в рамках шкільного конкурсу «Мій найкращий урок» та в період дистанційного навчання педагоги практично використовують сучасні безкоштовні інтерактивні освітні платформи. Для роботи в дистанційному режимі педрадою обрано безкоштовні платформи Google Classroom і Мeet. Також з використанням Мeet проводяться виробничі наради, консультації, засідання педагогічних рад: «Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти з метою створення комфортних і безпечних умов навчання та праці», «Стимулювання позитивного ставлення до навчання – складова успіху освітнього процесу» тощо.