Щодо результатів сертифікації вчителів початкових класів у 2019 році

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-772 від 19 грудня 2019 року

Місцевим органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування,
керівникам закладів освіти, головам
атестаційних комісій,
вчителям початкових класів

Щодо результатів сертифікації
вчителів початкових класів у
2019 році

Шановні колеги!

Зважаючи на численні звернення педагогічних працівників і закладів освіти з питань встановлення доплати та присвоєння кваліфікаційної категорії вчителям початкових класів, які успішно пройшли сертифікацію у 2019 році (далі – вчителі), інформуємо.

Щодо встановлення доплати

Відповідно до частини четвертої статті 51, частини п’ятої статті 61 Закону України «Про освіту» педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката. При цьому, строк дії сертифіката становить 3 роки з дати його видачі, зокрема виданого учасникам сертифікації у 2019 році – з 01.01.2020 по 31.12.2022.

Згідно з пунктом 39 Положення про сертифікацію педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 (далі – Положення), підтвердженням видачі сертифіката педагогічному працівникові є наявність відповідної інформації в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, яка може бути перевірена з використанням вебсайту державного підприємства «Інфоресурс».

З огляду на зазначене, а також з урахуванням необхідності планування видатиів на заробітну плату у 2020 році та наступних роках, рекомендуємо вчителям своєчасно звернутися до керівників закладів освіти із заявою про встановлення щомісячної доплати у зв’язку з успішним проходженням сертифікації. До заяви доцільно додати роздруковане графічне зображення сертифіката або зазначити У. тексті заяви його реквізити у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Щодо присвоєння кваліфікаційної категорії

Відповідно до частини четвертої статті 51 Закону України «Про освіту» та пункту 40 Положення успішне проходження сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної категорії педагогічного працівника або підтвердженням наявної вищої категорії.

Згідно зі статтею 27 Закону України «Про загальну середню освіту» кваліфікаційна категорія присвоюється за результатами атестації, що проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550.

Таким чином, механізм присвоєння кваліфікаційної категорії для вчителів (в частині строків проведення засідань атестаційних комісій у ході чергової атестації, подання документів для проведення позачергової атестації, видачі атестаційного листа тощо) залишається незмінним.

Водночас, рекомендуємо вчителям, чергова атестація яких не завершується у 2020 році, невідкладно подати заяви про позачергову атестацію, атестаційним комісіям – приймати зазначені заяви, проводити засідання у встановлені законодавством строки та присвоїти вчителям наступну кваліфікаційну категорію або підтвердити наявну вищу категорію.

Привертаємо увагу до того, що успішне проходження вчителем процедури сертифікації (підтверджене відповідним сертифікатом) є достатньою підставою для прийняття атестаційною комісією рішення про присвоєння вчителеві наступної кваліфікаційної категорії або підтвердження наявної вищої категорії без надання ним жодних додаткових документів чи проведення будь- яких заходів, пов’язаних із вивченням діяльності такого вчителя.

Заступник Міністра                                                                          Любомира Мандзій

Про затвердження Порядку використання приміщень закладів освіти для проведення незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації педагогічних працівників

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1029 від 17 липня 2019 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2019 р. за № 927/33898

Про затвердження Порядку
використання приміщень
закладів освіти для проведення
незалежного тестування фахових знань
та вмінь учасників сертифікації
педагогічних працівників
/ ПРОДОВЖИТИ ЧИТАННЯ “Про затвердження Порядку використання приміщень закладів освіти для проведення незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації педагогічних працівників”

Наказ МОН № 1029 від 17.07.2019 року

Про затвердження Порядку використання приміщень закладів освіти для проведення незалежного тестування фахових знань та вмінь учасників сертифікації педагогічних працівників

Наказ МОН № 1029 від 17.07.2019 року

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65648/

Сертифікація вчителів. За лаштунками

Сертифікація вчителів. За лаштунками – Освіта.UA

Про затвердження форми експертного висновку та методичних рекомендацій експертам щодо її заповнення

Відповідно до Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168, Положення про сертифікацію педагогічних працівників (абзац другий пи. 4 п. 17), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2015 р. № 1190, з метою вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації у 2019 році НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму експертного з висновку (далі – Форма), що заповнюється експертами за результатами вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації, та методичні рекомендації щодо її заповнення (далі – Рекомендації), що додаються.

2. Департаменту акредитації та моніторингу (Юрійчук І. Я.) забезпечити заповнення експертами Форми згідно з Рекомендаціями під час експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи.

3. Відділу комунікацій та міжнародного співробітництва (Гаращук О. В.) оприлюднити Форму та Рекомендації на сайті Державної служби якості освіти.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Бондар А. В.

Голова                                                                                                                                                                                                       Руслан Гурак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби якості освіти України від
01.03.2019 № 01-11/10

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
експертам щодо заповнення форми експертного висновку

Методичні рекомендації експертам щодо заповнення форми експертного висновку (далі – Рекомендації) розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників».

Форма експертного висновку (далі – Форма) заповнюється за результатами вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації, містить кількість набраних учасником сертифікації балів за кожним із критеріїв оцінювання та їх загальну суму, відмітку про наявність / відсутність створеного учасником сертифікації е-портфоліо та завантаження його до веб-папки, створеної на одному з файлообмінників, і підписується всіма експертами експертної групи.

Джерелом інформації, зазначеної у пунктах 6 і 7 Форми, є таблиця, заповнена експертами згідно з Методикою експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації, затвердженою наказом Державної служби якості освіти України (далі – Служба) від 01.03.2019 № 01-11/9.

ІD учасника сертифікації / експерта – це технічний код учасника сертифікації / експерта, який позначає його у відповідних базах даних і використовується для уможливлення знеособлення учасника сертифікації / експерта під час роботи із зазначеними базами даних.

Інформацію експертам про відповідний ID надає Служба.

Форма містить такі реквізити:

 • назва документа;
 • прізвище, ім’я, по-батькові учасника сертифікації та його ІD;
 • регіон, у якому працює учасник сертифікації;
 • місце роботи учасника сертифікації;
 • ID експертів, які здійснюють оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації;
 • таблиця результатів оцінювання;
 • загальна сума балів, отриманих учасником сертифікації;
 • відмітка про наявність е-портфоліо учасника сертифікації;
 • відмітка про наявність інформації щодо проведення учасником сертифікації репетиції (репетицій) навчального заняття;
 • підписи експертів;
 • відмітка про отримання учасником сертифікації копії експертного висновку.

Усі записи у Формі ведуться чітко та розбірливо і виконуються кульковою ручкою з чорнилом чорного кольору. Виправлення записів, у тому числі з використанням гумки чи коректора, не допускаються.

Усі записи здійснюються великими друкованими літерами та цифрами.

У пункті 1 Форми зазначається прізвище, ім’я та по батькові учасника сертифікації, а також його ID, який надається Службою.

У пункті 2 Форми зазначається область, на території якої знаходиться заклад загальної середньої освіти, в якому працює учасник сертифікації.

У пункті 3 Форми зазначається повна назва закладу загальної середньої освіти, в якому працює учасник сертифікації.

У пунктах 4 і 5 Форми зазначаються ID експертів, які здійснюють оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації.

Послідовність внесення інформації про експертів у пунктах 4 і 5 визначається експертною групою.

У пункті 6 Форми зазначаються:

 • кількість балів, отриманих учасником сертифікації за кожним показником кожного критерію від кожного експерта;
 • кількість балів, отриманих учасником сертифікації за кожним критерієм від кожного експерта;
 • сума балів, отриманих учасником сертифікації за всіма критеріями від кожного експерта.

У пункті 7 Форми зазначається загальна сума балів, отриманих учасником сертифікації за результатами експертного оцінювання.

У пункті 8 Форми проставляється відмітка про наявність або відсутність е-портфоліо учасника сертифікації. Для встановлення факту наявності або відсутності е-портфоліо експерти переходять за посиланням на веб-папку учасника сертифікації, створену ним під час реєстрації для проходження сертифікації. Посилання на зазначену веб-папку надається Службою.

Зазначена відмітка проставляється після 1 липня (у 2019 році).

У випадку, якщо експертами встановлено факт проведення репетиції (репетицій) навчального заняття (навчальних занять), у пункті 9 Форми проставляється відповідна відмітка, а також фіксується короткий опис зазначених фактів.

У пунктах 10 та 11 Форми експерти зазначають дату проведення експертного оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації, ставлять підписи та вказують прізвище, ім’я та по батькові.

Після підписання експертного висновку його копія надається експертами учаснику сертифікації та може не містити відмітки про наявність або відсутність завантаженого е-портфоліо (у випадку, коли експертне оцінювання здійснюється до 01 липня).

Послідовність внесення відомостей у пунктах 6, 10 та 11 Форми має відповідати пунктам 4 і 5.

У пункті 12 Форми учасник сертифікації зазначає дату проведення експертного оцінювання його професійних компетентностей, ставить підпис та вказує прізвище, ім’я, по батькові.

Оригінал експертного висновку надсилається рекомендованим листом на адресу Служби не пізніше наступного робочого дня після його оформлення відповідно до цих Рекомендацій.

Директор департаменту акредитації та моніторингу                                                                                                                                Іван Юрійчук

Про затвердження Методики експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 01-11/9 від 01 березня 2019 року

Про затвердження Методики
експертного оцінювання
професійних компетентностей
учасників сертифікації

Відповідно до Положення про Державну службу якості освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 168, Положення про сертифікацію педагогічних працівників (абзац другий пп. 4 п. 17), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190, з метою вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації в 2019 році НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації (далі – Методика), що додається.

2. Департаменту акредитації та моніторингу (Юрійчук І. Я.) забезпечити використання Методики експертами під час експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи.

3. Відділу комунікацій та міжнародного співробітництва (Гаращук О. В.) оприлюднити Методику на сайті Державної служби якості освіти.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бондар А. В.

Голова Руслан Гурак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби
якості освіти України від
01.03.2019 № 01-11/9

МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАСНИКІВ СЕРТИФІКАЦІЇ

Методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації (далі – Методика) призначена для проведення експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи.

Методика розроблена робочою групою Державної служби якості освіти (далі – Служба) відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників».

Методика включає 5 критеріїв, що розкриваються через 20 показників, опис методів збирання інформації експертами та алгоритм обчислення загальної суми балів, отриманих учасником сертифікації за результатами експертного оцінювання. Під час розроблення критеріїв та показників враховано Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 № 1143, навчально-методичний посібник «Супервізія: професійна підтримка і професійний розвиток педагогів», розроблений Всеукраїнським фондом «Крок за кроком», Рамку безперервного професійного розвитку вчителів, розроблену Міністерством освіти і науки України спільно з Британською Радою в Україні.

Експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації передбачає використання методів спостереження та інтерв’ю для збирання інформації і здійснюється двома експертами.

Спостереження за діяльністю учасника сертифікації проводиться впродовж його робочого дня, включаючи, зокрема, спостереження під час відвідування навчальних занять, на перервах між начальними заняттями, а також огляд класної кімнати.

Інтерв’ювання учасника сертифікації здійснюється згідно з орієнтовним переліком питань, розробленим Службою.

Інтерв’ювання директора закладу загальної середньої освіти та його заступника здійснюється за розробленою Службою анкетою, що передбачає обов’язкову фіксацію відповідей.

Для оцінювання професійних компететнтностей учасника сертифікації за кожним із показників може використовуватися від одного до чотирьох методів збирання інформації (спостереження під час уроків, спостереження на перервах, інтерв’ю з учасником сертифікації, інтерв’ю з директором та заступником директора закладу освіти, в якому працює учасник сертифікації), про що робиться відмітка (-и) у таблиці. Водночас, інтерв’ю з директором та його заступником не може бути єдиним методом збирання інформації для експертного оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації.

Тривалість кожного інтерв’ю (з учасником сертифікації, директором та заступником директора закладу освіти, в якому працює учасник сертифікації) не повинна перевищувати 40 хвилин.

Експертне оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації здійснюється за кожним критерієм та включає оцінювання за всіма показниками, що входять до відповідного критерію. Загальна оцінка є сумою балів за всіма критеріями.

У тому випадку, коли показник, за яким здійснюється оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації, простежується постійно/системно, він оцінюється в 3 (три) бали.

Коли показник, за яким здійснюється оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації, простежується часто/в більшості випадків, він оцінюється у 2 (два) бали.

Коли показник, за яким здійснюється оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації, простежується епізодично/не простежуються, він оцінюється в 1 (один) бал.

Сума балів, отриманих учасником сертифікації від кожного експерта за відповідний критерій, визначається за формулою:

k = p1 + p2 + . . . + pn,

де р – кількість балів, отриманих учасником сертифікації за кожним показником відповідного критерію від одного експерта;

n – кількість показників, що входять до відповідного критерію.

Сума балів, отриманих учасником сертифікації від одного експерта за всіма критеріями, визначається за формулою:

σ = k1 + k2 + k3 + k4 + k5,

де k1, . . . , k5 – бали, отримані учасником сертифікації за кожним із критеріїв від одного експерта.

Загальна сума балів, отриманих учасником сертифікації за результатами експертного оцінювання, визначається за формулою:

∑ = σ1 + σ2,

де σ1 – сума балів, отриманих учасником сертифікації від першого експерта за всіма критеріями;

σ2 – сума балів, отриманих учасником сертифікації від другого експерта за всіма критеріями.

Таким чином, найменша загальна сума балів, яку може отримати учасник сертифікації за результатами експертного оцінювання, складає 40 балів, найбільша – 120 балів.

За результатами експертного оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду його роботи експерти заповнюють та підписують експертний висновок за формою, затвердженою Службою.

Про затвердження Загальної характеристики тесту незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів, які виявили бажання взяти участь у сертифікації педагогічних працівників у 2019 році (Наказ УЦОЯО № 35 від 01.03.2019 року)

Про затвердження Загальної характеристики тесту незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкових класів – Освіта.UA

Про затвердження програми незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи

Наказ МОН № 33 від 14.01.2019 року

 

Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Постанова КМУ № 1190 від 27.12.2018 року

Детальніше…

Про встановлення строків подання реєстраційних документів педагогічними працівниками, які бажають пройти сертифікацію у 2019 році

Наказ МОН № 1486 від 29.12.2018 року

УВАГА! У рамках пілотного проекту із сертифікації педагогічних працівників реєстрація для проходження сертифікації здійснюється з 15 січня по 01 лютого 2019 року.

Детальніше…