ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЗАГАЛЬНА ДОВІДКА

Мережу закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) складає 68 установ (у т.ч. гімназії – 7, ліцеї – 5, колегіум – 1, спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов з 1 класу – 2, спеціалізована школа мистецтв і прикладних ремесел – 1, заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів з вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання – 1, спеціальна школа для дітей з порушеннями зору – 1 (шкільне відділення – 174)). В усіх типах закладів навчається 46128 учнів.
Законом України «Про повну загальну середню освіту» від 16 січня 2020 року №463-IX (стаття 35) визначено такі типи закладів: початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти; гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти; ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти. Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії. Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи. Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти. Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність. Враховуючи зазначене, необхідно до 2022 року привести мережу закладів загальної середньої освіти у відповідність до діючого законодавства.
Забезпечено дотримання законів України «Про освіту» (ст. 7), «Про повну загальну середню освіту» (ст. 5) стосовно мови освіти. Переважна більшість закладів загальної середньої освіти та спеціальна школа для дітей з порушеннями зору здійснюють освітній процес українською мовою (57, 83,8 %). Двомовних закладів – 11 (№10, 15, 18, 19, 25, 31, 35, 45, 53, 61, економічний ліцей №2), де функціонують початкові класи з державною мовою навчання, предмети у базовій та профільній середній школі викладаються українською мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального часу.
Здійснено індивідуалізацію та диференціацію освітнього процесу. На базі 5 ЗЗСО (№13, 17, 43, 46, 53) функціонує 24 спеціальні класи для дітей із затримкою психічного розвитку (278 учнів); інклюзивні класи – 171 (251).
Для здобувачів освіти 10-11-х класів організовано профільне вивчення окремих предметів – 4777 учнів, поглиблене вивчення окремих предметів – 781 учень.
На задоволення освітніх запитів батьківської упроваджено різні форми здобуття освіти: очна (денна) – 44437 учнів, очна (заочна, вечірня) – 708, сімейна – 462, педагогічний патронаж – 521.
Для розвитку творчих здібностей та обдарувань учнів на базі закладів загальної середньої освіти працює 644 гуртка і секції (12,1 тис. вихованців).
У системі загальної середньої освіти – 3126 педагогічних працівників: спеціалісти вищої категорії – 1544 (49%), І категорії – 678 (22%), II категорії – 436 (14%), спеціалісти – 458 (15%). Вищу освіту мають 100%, звання «Старший учитель» – 728, «Вчитель методист» – 479, «Заслужений учитель України» — 15, «Заслужений працівник освіти України» – 14, «Народний учитель» – 1, мають науковий ступінь кандидата наук – 6.

МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
ЗНО та ДПА
ГОТУЄМОСЯ ДО  ЗНО - 2022
СТВОРЮЄМО УКРАЇНОМОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 

ДУБЛІКАТИ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ
ПРОГРАМИ, ПІДРУЧНИКИ

 

Відкрити таблицю у новій вкладці


zzso@nik.ukr.education

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *